Det er mange måter å tilbe på, man kan synge med i lovsangen, en kan nynne med hjertet, prise Gud med tungetale til rytmen av musikken. Eller danse for Ham! Det er og tilbedelse. Det står så fint om David, hvordan han danset framfor Herren.

 

Tilbedelse er som å løfte Gud opp i våre hjerter! Vi priser han for det har gjort for oss på korset, for Hans kjærlighet og godhet! Vi viser at vi oppriktig setter pris på Ham. Jesus er konge og Han alene er verdt all lovsang og tilbedelse.

I lovsang kan du vær fri. Du trenger ikke å prestere på noen måter, du kan og være fri til å hvile, slappe av, finne ro i det du lytter med til tilbedelsen. Ha dyp og intim fellesskap med Gud.   -  Klikk her for mer undervisning på det feltet. 

Tilbedelse kan og sees på som krigsføring. Det er åndelig krigsføring, der vi i tilbedelse lar Gud krige for oss for at vi skal seire over omstendighetene våre. Tilbedelse retter og fokuset vårt mot kongens konge og gir oss et sterkt og bedre perspektiv på hvem vår Far i himmelen er.

Messiansk - Israelsk - Hebraisk - lovsang

Tilbedelse via YouTube, Daniels favoritter

https://www.youtube.com/watch?v=ZJdoPb62VC8
https://www.youtube.com/watch?v=iSHqhamG0qY

Ditt første og viktigste kall er å være en tilbeder av Jesus, av å huse Guds nærvær i ditt tempel av å være intim med Herren i Hans nærvær. Videre skal vi se på lovsangs band rundt omkring, kommer til å kategorisere det litt, først begynner vi med Norske lovsangere:

Norsk lovsang Spotify liste ! top 20 albumer

Daniels anbefalinger Marie & Halvi

Daniels favoritt t.4

Internasjonal lovsang

Jesus Culture - kanon lovsang - Sacramento

Kim walker Smith - Super rå artist

Kim Walker er en av stjerne elvene fra Bethel Church, hun er rå og har nådd millioner med sangene sine, hun har vært med og er med enda i Jesus Culture. Dette er bare så bra, lytt til dette, det vil og kan gi deg veldig mye! 

Bethel Music - Nydelig!

Bethel musikk er da noe av den beste lovsangen å få tak i. Jeg har faktisk godt i samme klasse som ei av disse her, Steffany Frizzell, vi tok spansk kurs sammen! Håper hun lærte mer spansk enn meg. Men disse albumene her er topp kvalitet, rått som bare og anbefales veldig! 

Jesus- Rock

Jeremy Riddle

Lovsang, for barn - anbefales for voksne også!

Dette her er veldig fin musikk om du har barn, så sett dette på i stuen! Lovsangen her, er utrolig fin! Dett kan og være med å være barnet ditt nærmere Gud.

Hvilende bønn

I blant kan det være godt å ha en spesiell atmosfære av musikk for tilbedelsesmusikk- Hvilende bønn! Dermed har jeg lagt ved disse låtene her for det, så håper jeg at du kan bruke det for tibedelse og personlig tid med Jesus

Instrumental - Betel musikk, nydelig

Pappa Gud

Salvelsen

Matt Gilman

Jason Upton

Rick Pino

Heather Clarck

Rita Springer

Misty Edwards

Cory Aspury

House of prayer

Spillelister for hvilende bønn

Profetisk tilbedelse- Graham Cooke

https://www.youtube.com/watch?v=5DVnLebdTnw
https://www.youtube.com/watch?v=DfZ-cO0Ku7U
https://www.youtube.com/watch?v=rb9j_6fZ0bg&list=PL8C08FACACAE119BC
https://www.youtube.com/watch?v=lbkCOkeKdnY&list=PLxSMqFZGdJNHLLC4ul16nB4I4HcVTCA03