Så sier Herren over hærskarene: Går du på mine veier og tar deg av tjenesten for meg, skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Jeg gir deg adgang blant dem som står her.  Sakarja 3:7

                                               Se - Lær - Forstå - Gjør - Forvent 

 Kingdom Lifestyle er en forening og ble startet av Daniel Haddal. Kingdom Lifestyle sitt motto er: Se – Lær – Forstå – Gjør – Forvent. Organisasjonen baserer seg på å utruste mennesker til tjeneste – gjennom undervisning og ved å vise Jesus-livet i praksis. Visjonen for Kingdom Lifestyle kan du lese om nedenfor.

Se – Du skal få se hvordan en ber for syke i praksis, hvordan man betjener andre med nådegavene, og du vil se hvordan man kan leve dette Jesus-livet i hverdagen.

Lær – Gjennom undervisning vil du lære om identiteten din i Gud. Det vil gi deg nøkler til å kunne leve Jesus-livet i hverdagen.

Forstå – Gjennom at du forstår hvem du er i Gud og hvordan Guds rikes prinsipper fungerer, vil det gi deg en unik innsikt og frimodighet til å ta stegene videre.

Gjør – Gjennom å gjøre det du lærer, sette troen i praksis, vil du sette deg i situasjoner der Guds rike vil bli manifestert i deg, gjennom deg og ved deg. Du vil gjøre “Herrens gjerninger” i tro på Jesus.

Forvent – I det du er ute blant mennesker kan du med stor forventing glede deg til å se Guds kraft i aksjon. Himmelen som bor i deg, vil komme ut av deg!

                                  Visjon for Kingdom Lifestyle

Visjonen for denne tjenesten har mange interessante aspekter. Vi ønsker å være tilgjengelig 24/7 slik at vi kan dekke behovene til de som er søkende, tørste og sultne på mer av Gud. Vi har 10 kjerne-visjoner som vi verdsetter høyt.

Utrustning
Vi har hjerte for å utruste troende til å virke i Åndens gaver og til å leve en livsstil av mirakler der Guds overnaturlige kraft blir en vanlig del av hverdagen. Gjennom undervisningen ønsker vi å istandsette og trene opp mennesker fra hele Norges land til å virke i det kallet som Gud har for dem.
Og Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp.” Efeserne 4:19.

Disippelgjøring
Vi ønsker å være en ressursside der mennesker kan bli disippelgjort med salvet undervisning og inspirasjon til å følge Jesus med hele hjerte. Vi ønsker vi ønsker å gi et sterkt grunnfestet innblikk i bibelen, og rett og slett skape et bilde av hvilken livsstil man kan leve når man følger Jesus med sitt hjerte. Gjennom webinarer, videoundervisning, artikler og firestarters er hjerte vårt å ta alle troende dypere inn i Guds hjerte.

Forbønn
Vi tror på mirakler og på Guds mirakuløse kraft. Vi tror at Guds kraft er tilgjengelig i dag, og at det er Guds vilje å helbrede. Hebreerbrevet forteller oss at ”Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid.”
Vi tror at Jesus fremdeles helbreder syke og at Han griper inn med mirakler ut ifra enhvers behov. Enten det er store eller små, ”uviktige” saker, så tror vi at Gud har omsorg for alt. Gjennom forbønn tror vi at Gud både kan og ønsker å gripe inn i livet til de som trenger det.
Jesus selv sa: Be så skal dere få. Dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det.                                            

Undervisning
Vi verdsetter undervisningen høyt. I Hosea står det: ”Mitt folk går til grunne fordi de mangler åpenbaring”. Det å fortelle om Jesus og å gi bibelsk undervisning rundt aktuelle temaer, er med på å demonstrere Guds rike, og å gi mennesker både kunnskap og erfaring med Gud.
Vi ønsker at undervisningen skal være både til inspirasjon, frihet, tro og oppmuntring.

Vise Jesus
Gjennom alt vi gjør ønsker vi at Jesus skal være i sentrum, at enhver artikkel, undervisning og ethvert innlegg skal peke på Jesus og gi Jesus ære. Denne tjenesten er Jesu tjeneste, og en del av Hans kropp på denne jord. Vårt høyeste ønske er å gjøre Jesus berømt for det norske folk. Vår jobb er å vise Jesu herlighet, vise hvor god og attraktiv Han er.

Demonstrere Guds kraft
Vår kjerneverdi er at vi ønsker å vise Guds rike gjennom å demonstrere det. Som det står skrevet: Guds rike består ikke av ord, men av kraft. Vi ønsker dermed å gi mennesker et møte med Gud.

Evangelisering
Vi ønsker å vise Jesus fram, å fortelle de gode nyhetene til alle i hele verden. Dette gjør vi gjennom YouTube, sosiale medier som Facebook og Google. Vi legger ut videoer der vi forkynner Guds rike, veien til Jesus og hvem Jesus er, samt at vi viser andre hvordan de kan være et daglig vitne for Jesus hvor enn de er.

Online Ressursside
Vi ønsker at andre skal kunne dele materialene fra denne nettsiden (både artikler og videoer) for å vise andre hvem Jesus er. Samt at dette kan være en tjeneste for å hente ny og frisk inspirasjon for å nå andre mennesker, og for å bli istandsatt til å be for syke og være et vitne i hverdagen.

Vitnesbyrd
Vi verdsetter vitnesbyrd svært høyt. Vi ønsker å vise andre det Jesus har gjort gjennom oss, og å feire med andre helbredelsene og miraklene, der Han har grepet inn med sin mirakuløse kraft.
Som det står skrevet: The spirit of Jesus is the Spirit of prophecy. Vitnesbyrdene er også med på å skape tro i andre slik at de også kan få se de samme gjennombruddene.                                                                         

Vekkelse i Norge
Vi tror på en vekkelse i Norge, og vi tror at denne vekkelsen snart vil komme. Vi ønsker at denne tjenesten kan være en forløper for vekkelsen, en ressursside som kan hjelpe og inspirere andre til å bli vekkelsesbærere for Guds rike.

Misjonsturer
Gjennom misjonsturer er vi med på å dele evangeliet med mange, samt at vi aktiverer deltagerne til å ”gå ut”. Vi ønsker å ha flere årlige misjonsturer i inn og utland, så folk kan bli frelst og at menigheter kan bli plantet.

Arbeid i utlandet 
Vi støtter et barnehjem for jenter i Masoari, India. Vi støtter de med både utdanning, mat og ressurser for å kunne drive virksomheten der.                                                                                                                       - vi støtter et pastorpar og menigheten som de driver der.

Barnehjem
Jesus sa: Det dere har gjort til den minste av disse har dere gjort mot meg. Kingdom Lifestyle støtter barnehjem India. Vi ønsker å velsigne og hjelpe hjemløse barn med å få seg familie. At de vokser inn i troen på Gud og får den jordiske omsorgen som de trenger.
Vi ønsker svært å ekspandere denne tjenesten så vi kan nå enda flere barn og gi de et trygt hjem.

Menighetsplanting
Vi har et hjerte for å plante menigheter og husgrupper. Vi ønsker å gjøre dette gjennom å plante firestarerskurset forskjellige steder, slikt at det blir et ressurssenter.
Vi ønsker og å plante husgrupper i forskjellige hjem. Samt plante menigheter i utlandet der vi istandsetter ledere til å brenne for evangeliet.