Forbønn -Vi ønsker å be for deg

skriv her:

Vi tror på en stor og mektig kjærlig Gud, som er god, som elsker deg og som ønsker å gripe inn i ditt liv og inn i din situasjon. Vi tror at når vi ber så skjer det noe i åndeverdenen. Dermed ønsker vi å stå sammen med deg i de behovene du måtte ha!

Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.

Matteus 21:22

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.

Markus 11:24

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Matteus 7:7

«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn»

Matteus 4:4

«Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket.»

Matteus 4:23

«Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. »

Matteus 4:24

Designation

«Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.»»

Matteus 8:7

«Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage.»

Matteus 9:35

«Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave.»

Matteus 10:8

«Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var

Markus 1:34