skriv her:

Vi tror på en stor og mektig kjærlig Gud, som er god, som elsker deg og som ønsker å gripe inn i ditt liv og inn i din situasjon. Vi tror at når vi ber så skjer det noe i åndeverdenen. Dermed ønsker vi å stå sammen med deg i de behovene du måtte ha!