Frelsen hva er det?

Da Gud skapte deg, gjorde Han det for å ha et fellesskap med deg. Hans hjerte var at du skulle kjenne Han og være sammen med Ham.

Gud skapte mennesket i Edens Hage. De første menneskene het Adam og Eva. De var fullkomne, de var nakne og syndfrie. De levde i perfekt harmoni med Gud og med hverandre i Edens Hage.

Men så kom fristeren, satan, i form av en slange. Han fristet menneskene til å spise av det forbudte treet. Gud hadde sagt til menneskene at de fikk lov til å spise fra enhver frukt i hagen, bare ikke fra det treet som gir kunnskap om godt og ondt. Dersom de spiste frukten av det treet, skulle de dø. Men satan sa til Eva: ”dere vil slett ikke dø, men bli som Gud”. Det endte opp med at hun og Adam trodde på den løgnen, og de spiste fra det forbudte treet.

Dette resulterte i at synd og død kom inn i verden. Mennesket fikk to ”døder”. Det ene var en åndelig død (de mistet kontakt med skaperen Gud). Den andre døden var en fysisk død der sjelen forlot kroppen, der en døde fysisk.

I og med at Gud er hellig og sannferdig, kunne Han på grunn av synden ikke slippe menneskene inn i sitt himmelske rike, Han kunne ikke ha felleskap med dem. Men så fikk Gud en genial ide. Han sendte sin eneste sønn, Jesus, ned til jorda i form av et menneske, for at Jesus skulle vinne menneskers befolkning fram til Gud. Jesus ble så født for omtrent 2000 år siden i form av et menneske. Han var da 100% Gud og 100% menneske. Men på jorda la Han fra seg sin guddommelige side. Jesus levde et perfekt liv, Han syndet aldri, Han helbredet syke og gjorde bare godt imot alle rundt seg.

Da Jesus var omtrent 33 år gammel, ble han tatt til fange, slått, spyttet på, banket opp, hånet og til slutt korsfestet. Dette skjedde i Jerusalem. Romerne korsfestet Ham under ledelsen av Pontius Pilatus. Da dette skjedde trodde satan at han hadde vunnet over Gud. Men der tok han feil. For i det Jesus døde, fungerte Han som en lynavleder for oss mennesker. Faderen la på Jesus all verdens synd, elendighet og sykdom. Jesus tok på seg din og min skyld da Han døde på korset.

 Seiret over døden. 

Så skjedde det noe helt fantastisk. Etter tre dager sto Jesus opp igjen fra de døde. Jesus vant over døden, og Han seiret over synden og mørketes rike som hadde holdt mennesker fanget i trelldom. Jesus ble så kronet til konge, og dro opp til Himmelen og satte seg ved Faderens høyre hånd.

Rett etter Jesus sin oppstandelse åpenbarte Han seg for sine disipler og for 500 andre følgere og det med ufeilbare bevis. De fikk se Jesus, de snakket med Han og de innså at Han var Messias. Den kongen som var lovet. Disiplene fikk så i oppdrag å reise rundt og fortelle om Jesus for alle mennesker. For nå kunne alle og enhver oppnå kontakt med Gud og få evig liv – bli frelst.

1791209 Jesus bilder gjeter

Hvordan appellerer dette til deg i dag?

Jo, er du født på denne planeten, så er du under den samme forbannelsen som Adam og Eva. Syndens forbannelse. Du har gjort feil, du har syndet og du fortjener et liv borte fra Gud i all evighet.

Men på grunn av Guds store nåde gjennom Jesus Kristus, så finnes det håp. Du kan få bli et Guds barn gjennom å invitere Jesus inn i hjertet. Gjennom å gi Ham ditt liv, gjennom å ta imot det frelsesverket Jesus gjorde på korset. I bibelen står det: For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. Romerne 10.9

For så Høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:16

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle blir frelst ved Ham. Johannes 3:17

 Du kan bli frelst i dag!

Det er faktisk mulig for deg å bli frelst i dag. Du kan ta imot Jesus ved å invitere Han inn i hjertet, ved å slippe Han til. Om du ønsker å gjøre dette, kan du be denne bønnen for deg selv:

Frelsesbønnen

Kjære Far i Himmelen. Jeg har syndet mot Deg med feil valg som jeg har gjort i mitt liv. Jeg ber om tilgivelse for all mine feil. Jeg takker deg, Jesus, for at Du har dødd for meg på korset. Jeg velger å tro i mitt hjerte at Du døde for meg på korset, og at Du sto opp igjen den tredje dag. Jesus, jeg inviterer Deg inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt hjerte. Jeg gir Deg mitt liv, jeg gir Deg alle mine feil og mangler. Jeg gir Deg mitt hjerte, og jeg tar imot Deg og den Du er. Jesus, jeg lar Deg få være konge i mitt liv. Kom inn i mitt liv og vær min Herre. Takk for Din kjærlighet og Din godhet.  Takk for at jeg får være ditt barn og takk for at Du er min Herre, Gud og frelser. Takk Jesus.

Jeg bekjenner at jeg nå er et Guds barn, født på ny, at jeg har fått tilgivelse fra synd og legedom i hjerte. Jeg bekjenner at jeg nå er en kristen, en etterfølger av Jesus. Jeg fornekter satan og alle hans gjerninger, og takker deg Gud, for at jeg tilhører Deg og at jeg er vasket ren i lammets blod.  Jeg erklærer at jeg har blitt en ny himmelsk skapning og har fått en ny himmelsk identitet. Jeg er nå en himmelsk borger og jeg tilhører Himmelriket.

Gratulerer, du har nå tatt ditt livs viktigste valg. Du har valgt å følge Jesus. Velkommen inn i Guds familie, velkommen! Hvis du med hjerte ba denne bønnen og inviterte Jesus inn, så kan du være sikker på at du nå har blitt et Guds barn. Her er 10 tips for å få et sterkere Jesus-liv:

  • Få deg en bibel, les i den hver dag. Begynn gjerne med Johannes Evangeliet.
  • Se gjennom linkene på denne nettsiden, spis åndelig mat og ta til deg matnyttig undervisning som vil styrke ditt åndelig liv.
  • Finn deg en menighet. Et sted der folk elsker Gud, har samme tro, et sted der du kan ta del i et fellesskap og være i familie med andre som tror på Jesus. Ingen menighet er perfekt, men finn en der Jesus står sentralt, og der de tror på helbredelser og på Guds kraft.
  • Få deg kristne venner, andre som tror på Jesus og som kan styrke deg i troen din.
  • Prøv å delta på et Alphakurs.
  • Prøv å joine Firestarterskurset.
  • Få tak i god åndelig musikk, artister som Anders Skarpsno, Jesus Culture etc.
  • Les oppbyggende bøker, som f.eks. ”slik blir du frelst og bevart i troen” av Svein-Magne Pedersen
  • Lær deg å be.
  • Ta til deg undervisning som du finner. Bibelundervisning.com er en veldig god og svært oppbyggelig nettside.

Skriv gjerne navn, adresse, e-mail og gjerne telefonnummer i feltene nedenfor, så sender vi deg en oppmuntrende email med løfter, og legger deg til i telefontjenesten der du vil få gratis oppbyggende SMS ukentlig, samt bibelvers tilsendt på din telefon.

Guds velsignelse:
Din bror i Herren- Daniel Haddal

Gratulerer med å bli kjent med Jesus, ta kontakt med oss

13 + 6 =