Andakt Herrens herlighet 2021

Lys og salt for menneskene rundt oss

Lys og salt for menneskene rundt oss

Matteus 5:13 - «Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraftverk, hvordan skal dere da kunne bli salt igjen?» Dagens vers: : «Matteus 5:14 «Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.» Dagens bibelkapitler: 4. Mosebok 9- 10 og...

Å Stole på Gud i hverdagen  28.2

Å Stole på Gud i hverdagen 28.2

Filipperne 4:6-7 - "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." Dagens vers: : «Lukas 18:27 - "Han...

Å Stole på Gud i hverdagen  28.2

Velsignelsene av å følge Gud 27.2

2. Korinter 9,8: «Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning..» Dagens vers: Salme 84,12: «For Herren Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og...

Å stole på Gud i hverdagen 26.2

Å stole på Gud i hverdagen 26.2

Salme 37,5: «Overgi din vei til Herren, stol på Ham, Han skal gjøre det..» Dagens vers: Jesaja 26,4: «Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren, er evighetens klippe..» Dagens bibelkapitler: 4. Mosebok 2,3 og Lukas 21-22 Vi lever i en tid hvor det er lett å...

Jesus er håpet 25.2.

Jesus er håpet 25.2.

Profeten Jesaja‬ ‭40‬:‭31 «Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.» Dagens vers: ‭‭ Romerbrevet‬ ‭8‬:‭28‬ Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud,...

Karakterbygging 22.2

Karakterbygging 22.2

Galaterne 5,22: «Men Åndes frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt (avholdenhet). Dette er ikke loven imot.» Dagens vers: Romerne 5,3-4: «Og ikke bare det, vi roser oss også i trengsler, for vi...

Å leve i salvelsen 21.2

Å leve i salvelsen 21.2

1.Johannes 2,27: «Men den salvelsen dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke løgn – så skal dere bli i Ham, slik salvelsen har lært dere» Dagens vers:...

Jesus er oppstandelsen 4.4

Jesus er oppstandelsen 4.4

Dagens vers: Johannes 11,25: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør.» Markus 16,6: «Vær ikke forskrekket! Dere søker Jesus fra Nasaret, Han som ble korsfestet. Han er oppstått! Han er ikke her. Se, der er stedet de la Ham.»...

Podcast

Categories