Galaterne 5,22: «Men Åndes frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt (avholdenhet). Dette er ikke loven imot.»

Dagens vers: Romerne 5,3-4: «Og ikke bare det, vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 23-24 og Lukas 17

Din karakter er mer viktig enn du tror! Vår karakter har veldig mye å si. Det er ut ifra vår karakter at Herren ser hvor mye vi kan bære av Hans herlighet. Derfor er det essensielt viktig å ikke leve i hemmelig kompromiss, skjult livsstil eller i mørke. Gud bygger daglig opp vår karakter i vår vandring og modningsprosess i Ham. Karakter kommer av å bruke tid med Herren, leve i Ånden, lese i ordet, være i fellesskap med andre troende og lære seg viktige bibelske prinsipper som da blir en del av ens kultur og levemåte. 

Mange kan skjule sin svake karakter ved å vise fram karisma, glad ansikt eller gode resultater. Derfor er Åndens frukt essensielt viktig og Åndens frukt kommer ved å bruke tid med Herren, der både sinnet blir fornyet og en mottar mer av Guds natur i ens liv. Kjødet er det som står imot vår gudgitte natur og karakter. Matteus 15,19: «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser.»

Videre står det i Galaterne 5,24: «De som tilhører Kristus, har korsfestet kjøttet med all dets lidenskaper og lyster.». Dermed kan vi som troende vandre i korsfestelsens kraft av kjødet og vi kan da leve i Ånden. 

Galaterne 5, 16-17 «Men jeg sier: Vandre i Ånden. Da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer. For kjøttet står imot Ånden og Ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil.»

Karakterbygging kommer også når vi velger å stole på Gud i vanskelige tider, der vi velger Guds vei og ikke vår egen, når vi velger å velsigne og tilgi de som sårer oss. Når vi ser på Jesus og ikke på problemene og vi får hjelp av Herren i motgang til å håndtere utfordringer. En sterk karakter er essensielt viktig for et sterkt Jesus liv. 

Spørsmål du kan stille deg –Hva kan du gjøre for å vokse i din karakter? – Hvorfor tror du det er viktig med en sterk karakter? 

Ord fra Herren:

Mitt barn, jeg ser deg. Du er min elskede eiendom. Mitt hjerte banker for deg og mine øyner er festet på deg! Jeg elsket deg fra før du ble født! Jeg gav deg liv, jeg har dannet deg i din mors mage. Du er viktig for meg! Jeg har lagt ned i deg spesielle gaver, talenter og egenskaper. Vær med meg! Bruk tid i min nærhet! Ta imot min omsorg! Jeg bryr meg om deg! Jeg sørger med deg når du har det vanskelig og jeg gleder meg med deg når du har det godt! Jeg elsker deg!