1.Johannes 2,5: «Men den som holder Hans Ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham.»

Dagens vers: 1.Johannes 4,12-13: «Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er gjort fullkommen i oss. På dette kjenner vi at vi blir i Ham og Han i oss, for Han har gitt oss av sin Ånd.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 4-5 og Lukas 7

Gud har kalt deg til fellesskap sammen med Ham. Visste du at evangeliet er som en kjærlighetshistorie om en Far som ønsket å få kontakt med sine barn som var fortapte. Gud sendte sin eneste sønn Jesus for å dø for meg og deg på korset og igjennom troen på Jesus får vi kontakt med Gud Far. Det er stort!

I det hele så ønsker Gud å ha et tettere fellesskap med oss, så det ikke bare blir teoretisk. Gud har faktisk gjort det slik at når man følger Jesus og tror på Ham, så flytter Gud Den Hellige Ånd inn i vår ånd. På den måten er vi Guds levende templer! Det vil da si at vi ikke snakker med en Gud som er langt borte, men vi kan snakke med en Gud som er nær. Gud har valgt å bli så nær deg at Han dveler i deg. Dette er for stort til å forstå med forstanden med vi kan ta dette imot med tro.

Når du vet at selveste Gud bor i deg, så blir kontakten med Han mer personlig, du ber og snakker med en Gud som er så nær deg at Han har ett med deg! Skriften forteller oss at Ånden som reiste Jesus opp fra de døde bor i oss som er troende. Romerne 8,11: «Hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin Ånd som bor i dere.»

1.Korinter 1,9: «Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn Jesus Kristus, vår Herre.» Som troende er vi kalt til å vandre i fellesskap med Gud. Til å ha en personlig nær kontakt med Ham! Husk på det når du ber og snakker til Gud. Han er nær deg og han hører ethvert ord som du sier til Ham!

Spørsmål du kan stille deg –Hva tenker du om at Guds Ånd bor i deg? –Hva kan du gjøre for å forbedre ditt fellesskap med Gud?

Ord fra Herren:

Mitt kjære dyrbare elskede barn! Jeg er kjærlighet, jeg er lys og jeg er god. Jeg er selve definisjonen på godhet. Jeg ønsker med hele meg å gjøre livet sammen med deg. Jeg ønsker å ha et dypt hjerte relasjon med deg. Jeg er nær deg og jeg bor i deg! Du er mitt levende tempel! Jeg elsker å være nær deg! Ha ditt blikk rettet mot meg og jeg vil røre ved deg! Ta imot min dype kjærlighet.