Matteus 12,24-35: “For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske henter fram gode ting av den gode skatten i sitt hjerte, og et ondt menneske henter fram onde ting av den onde skatten”

Dagens vers: Ordspråkene 4,23: «Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.»

Bibelvers: 1. Mosebok 14-15 og Matteus 8.

Ditt indre liv er viktigere enn du tror. Livet foregår fra innsiden og ut og alt det du tar inn av inntrykk går rett til din sjel. Ordsrpråkene 27,7: “For som han tenker i sin sjel, slik er han. Dermed trenger du å bevare ditt indre liv. Det gjelder hva slags filmer du ser på, hva slags musikk du hører på og hvilken tanker du tenker.

I det hele er Guds ord spå viktig, for det holder deg på riktig kurs, fornyer deg, oppmuntrer og styrker deg til seier. Se Hebreerne 4,12-13. Guds ord gir deg riktig perspektiv og gir ditt indre åndelig mat. Prøv å ha faste bibelvaner, les i skriften daglig!

Hjertet ditt er skjørt og varsomt og vi trenger å bevare det. Hvis ikke vil motløshet, giddeløshet, depresjon, angst, indre uro, frykt, indre smerte, redsel og mismot komme snikende inn. Derfor sier Salomo at vi skal bevare vårt hjerte framfor alt! For det er slikt at livet vårt utgår fra det. Derfor trenger du å beskytte ditt hjerte.

Hvis en ser noen med et knust, eller brutt hjerte, så vil personen slite med å fungere normalt, selv om helsen er fin på utsiden så vil det sårede hjerte gjøre at en ikke vil kunne være helt levende. Vi har alle sett og de fleste av oss har opplevd kjærlighetssorg. Da kan en faktisk fysisk føle hvordan ens hjerte skriker av smerte og da er det ikke lett å fungere helt i dagliglivet. Hjertesorg er til tider nødvendig, men la oss ikke utsette hjertet vårt unødvendig.

Derfor bevar deg selv, ta en indre sjekk på ditt hjerte, skriv ned og analyser hvordan du har det. For slikt du har det på innsiden vil manifestere seg på utsiden også. Dermed hvil i Guds nåde, fred og fornyelsen av Den Hellige Ånd og Guds ord. Pass på hva du tar inn over deg og hva slags tilstand ditt hjerte befinner seg i.

Spørsmål du kan stille deg -Hva kan jeg gjøre for å bevare mitt hjerte? – Hvordan har jeg det egentlig på innsiden? Skriv dette så ned.

Ord fra Herren:

Mitt kjære elskede barn, jeg har satt får deg 2 dører, døren til liv og døren til død, velg så livet. I meg er livet, gleden, freden og ditt hjertes lengsel. Vær i meg og søk mitt Himmelske rike. Jeg elsker deg og jeg beskytter deg. Når du har det vondt, så sørger jeg med deg! Når du har det godt, så jubler jeg med deg! Jeg kjenner deg inn og ut og du kan alltid komme til meg for å ta tilflukt, jeg vil gi deg det ditt hjerte traker etter. Ha din lyst i meg! Salme 37,4: Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om!