Markus 11,22-24
“Jesus svarte og sa til dem: “Ha tro til Gud”
For sannelig sier jeg dere: Den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! Og ikke tviler i sitt hjerte, men tror det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere.

Dagens kapitler: 1. Mosebok 4-5 & Matteus 3

Gud har gitt oss et svært mektig våpen. Nemlig muligheten til å se sluttresultatet før begynnelsen, på den måten har vi muligheten til å se hva som vil skje, før det har skjedd. Dermed kan vi få Gudgitte visjoner, partne med Herren og vi kan se hva resultatet blir, da selv om omstendighetene er helt banans! Alt virker mørkt, kaldt, vanskelig og tungt, så kan vi på denne måten vite hva som er den ultimate sannheten!

Omstendigheter er midlertidig, mens visjonen er varende. For å komme til visjonen må en igjennom omstendighetene. Bare se på Kong David, etter han vant over Goliat, var salvet som konge av Samuel, hadde fått kongens Datter Mikal og satt ved kongens bord. Så måtte David rømme, da omstendighetene var tøffe. Kong Saul ville drepe ham på grunn av misunnelse. Men David gav ikke opp, han hadde en visjon, han hadde profetiske ord og han hadde et kall. Og dermed utholdt han i vanskeligheten som virket umulig. Les mer i 1. Samuelsbok kapittel 19 og 20.

Hva slags umuligheter ser du idag i ditt liv, som ikke stemmer overens med din Gudgitte visjon? Tal til omstendighetene! Befal og det skal skje! Ord har makt! Og du skal vite at omstendighetene uansett smertelig tilstand, må bøye seg for din autoritet og tro. Derfor gi ikke opp! Tal ut visjonen din til omstendighetene bøyer seg og umulighetene avtar.

I mitt liv har jeg ofte gått i igjennom smerte, umuligheter, vanskeligheter. Men jeg har visjonen, jeg har ordet, jeg har løftene og jeg har stridet! Saker har ikke skjedd på min måte, slik jeg hadde tenkt det, men løftene kom fram og seieren kom i Guds timing og på Herrens måte!

Se i skriften hva Jesus talte til Fikentreet som ikke hadde frukt. Markus 11,14 Jesus sa Aldri i evighet skal noen spise frukt av deg og disiplene Hans hørte det. Markus 11,21-22 “Peter husket hva Jesus hadde sagt, og sa til Ham: “Rabbi, Se! Fikentreet Du forbannet, har visnet bort.” Jesus svarte og sa til dem: “Ha tro til Gud”.

Ord fra Herren:
Mitt barn frykt ikke! Vær ikke redd! Jeg er Herren din Gud som er med deg. Josva 1,5: På samme måten som Jeg var med Moses, slik skal Jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær sterk og modig! Jeg er med deg og jeg styrker deg. Jeg vil aldri slippe deg ut av min hånd. Jeg vet at utfordringer kommer og at du står i mye tungt, men jeg går veien sammen med deg. Du er ikke alene. På samme måte som jeg var med min tjener Moses, så er jeg med deg! Jeg har salvet deg for denne tiden. Du er fylt med min Hellige Ånd, du er vasket ren i mitt blod og du er styrket med mitt ord. Husk å lev i ordet, lev i ordene i min skrift som jeg har skrevet for deg! Til tider kjennes det umulig ut, og du føler for å gi opp, da er det desto viktigere at du husker løftene i mitt ord og de løftene jeg personlig har gitt deg profetisk.

Ofte når du går igjennom ørkentiden, så styrker jeg deg. Jeg trener deg og vet at du vil komme ut av sesongen sterkere og mer i stand til å kunne bære det kallet og den visjonen jeg har gitt deg. Jeg bruker vanskelighetene for din egen fordel! Jeg, Herren salver deg og utruster deg! Du er mitt elskede barn og jeg beskytter deg! Selv når det føles håpløst ut, så er det håp. Vend ditt blikk mot meg, se på på meg og ikke på vanskelighetene. Jeg er Herren din Gud som lever i deg! Ha tro til meg, ha tro til mitt ord og du vil finne utfrielse, frelse, styrke og nåde i ditt liv. Sela!