Johannes 17,3: «Dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som du har utsendt…»

Dagens vers: Johannes 15,9: «På samme måten som Far har elsket Meg, har også Jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet!»

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 49-50 og Matteus 27

Å ha intimitet med Jesus? Det er sikkert noe du har hørt om før, men hvordan kan en praktisk være mer intim med Ham. I skriften i Johannes 4,24: «Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.». Dermed skal vi få lov til å tilbe Herren utfra hjertet i sannhet og med vår ånd!

Jesus snakker om at han har tatt bolig i oss, så nær er han. Han er hverken en teori eller en fjern tanke, men han lever i oss. Og han ønsker å ha en dyp form for fellesskap med oss. Johannes 14,23: «Jesus svarte ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt Ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham.»

Skriften sier at vi er et tempel for Gud, for Den Hellige Ånd. 1. Korinter 6,19: «Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv?» Med dette forstår vi at Gud er nær, han er på innsiden av oss!

Jesus inviterer deg til å bruke tid med Ham, til å ha kvalitetstid i Hans nærvær. Du kan med ditt hjerte se inn i Jesus sine øyne og du kan utvikle en dyp intimitet med Ham. En slik intimitet som ingen kan ta fra deg. Den Hellige Ånd inviterer deg til å gå på dypet. Du kan få være en elsker! En som elsker Jesus og som har et nært intimt fellesskap med ham. La oss være som disippelen som Jesus elsket. Johannes 13,23: «En av disiplene, den Jesus elsket, satt ved Jesu side og lente seg mot Ham.» I skriften leser vi at disippelen Johannes hadde et nærmere forhold til Jesus enn de andre disiplene. La oss være en slik disippel som har et nært, dypt hjerte til hjerte relasjon med Jesus.

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan du bli mer intim med Jesus? – Hvordan ønsker du at ditt Jesus forhold skal være? Begrunn svaret.

Ord fra Herren: Jeg elsker deg mitt barn. Jeg ønsker å vær sammen med deg. Se på meg og føl min nærhet som er rundt deg. Jeg har min bolig i deg. Min Far og jeg har tatt vår bolig i deg. Du er et Guds tempel. Jeg er nær deg hele tiden, jeg både ser og kjenner deg. Jeg elsker deg og ønsker å være nær deg! Jeg elsker at du roper og kaller på meg! Jeg ser deg med slik en dyp kjærlighet. Bruk tid i mitt nærvær, jeg er alltid med deg og min lengsel er å være nær deg.