1.Tessalnonikerne 1,11: «Han vil oppfylle hos dere all god vilje etter sin godhet og skape troens gjerning med kraft…»

Dagens vers: Salme 21,3: «Det hans hjerte ønsket, har du gitt ham, du har ikke nektet ham det hans lepper ba om.»

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 46-48 og Matteus 25-26

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan du tjene Gud utfra lidenskap? – Hva er det du brenner for?  

Herren har skapt deg med en hensikt og han har en spesifikk plan kun for deg! Du er skapt i Guds bilde med evner og talenter. Noe vi som kristne ofte gjør er å spørre Gud om hva han ønsker vi skal gjøre. Vi spør Gud om hva han vil oss? Men Gud spør gjerne deg dette spørsmålet, på hvilken måte ønsker du å tjene Himmelriket? Han spør deg om hvordan du ønsker å tjene Ham? Han spør om hva du brenner for:

Mange av oss tjener Gud av plikt og ikke av lidenskap, vi tjener Gud for det er det som forventes av oss som troende. Men vi trenger å huske på at Gud ønsker vi skal samarbeide med ham til å utbre Himmelriket på jorda. Til dette trenger Gud deg!

Som troende er vi alle kalt til å forkynne om Jesus, be for syke, profetere, fungere i Åndens gaver, være god mot mennesker og lyde Gud. Men Herren har og lagt i deg spesielle evner og lidenskap. Og når du tjener Gud ut fra pasjon, så tjener du Gud utfra det han skapte deg til! Jeg selv oppdaget at noe av min pasjon er å lage kristne inspirasjonsvideoer og når jeg lager dette, tjener jeg Gud ut fra lidenskap.

Derfor er det essensielt å følge de Gud-gitte drømmene som Gud har lagt i ditt hjerte, da får du tjent Herren ut fra lidenskap og du vil kjenne en glede som kommer over deg! Samtidig trenger vi og å gjøre oppgaver som vi ikke full brenner for, det hører med, men la ditt hoved-gjøremål være ut fra en indre glød og pasjon! På den måten vil du heller ikke bli utbrent for de gjør det du elsker! Og når du da samarbeider med Gud og bruker gavene dine for Guds rike, så blir det dynamitt!

Ord fra Herren:

Jeg elsker deg mitt kjære barn! Jeg er mer opptatt av deg enn det du gjør for meg! Jeg vil at du skal ha det godt, både i din sjel, din ånd og at du skal være ved god helse! Jeg er den gode pappaen som elsker deg maksimalt! Jeg vil at du skal tjene meg med din pasjon! Og du vil finne din pasjon ved å se søke meg og ved å følge de gudgitte lengslene jeg har lagt i ditt indre! Jeg er med deg! Jeg er Gud! Jeg er konge! Og du er mitt barn, du er min arving! Jeg går med deg og vil aldri forlate deg!