Johannes 8,36: «Hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.»

Dagens vers: 2. Korinter 3,17: «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 16-17 og Markus 8

Noe av det fantastiske budskapet med evangeliet er nemlig frihet! Den friheten som en kun kan finne og ikle seg i Kristus! Som skriften sier: «Hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri». På hva slags måte menes det og hva trenger vi å bli fri fra. Vell, løgntanker en har om verden og om seg selv, frykt for døden, frykt for å gjøre feil, indre sår og bindinger, angst og motløshet, redsel og skam, usikkerhet, lunkenhet og syndens bånd. Dette er inkludert i friheten som sønnen gir. Jesus har all makt til å gjøre det om vi tillater ham det. Friheten i Kristus er herlig for den virker og forvandler.

Det er ved Guds Ånd en blir fri! Det er Den Hellige Ånd som både gir og er tilgangen til denne friheten som vi lengter så inderlig etter. Dermed trenger vi å invitere Den Hellige Ånd inn i våre liv, slik at omstendigheter, åk, trykk og smerter kan blir smadret og tilintetgjort i kraften av Jesus sitt blod ved Den Hellige Ånd!

Som en troende kan en fortsette å leve livet i trelldom, men hvis vi søker den friheten som Jesus vil gi oss, vil det sprenge alle grenser for hva som er mulig! Jesus er for deg og på ditt lag! Inviter Ham til å sette deg fri! Friheten i Jesus er en daglig prosess og en blir fornyet ved Guds ord! Du kan be denne bønnen!

Kjære Jesus jeg velger friheten i deg, sett meg fri fra alt traume og smerte! Jeg gir deg alle mine vanskeligheter, smerter og sår! Jesus du er min Herre, frelser og forløser! Sett meg fri! Jeg vil bli fri fra all vondt! Helbred mitt hjerte, leg mine sår og forny min Ånd med din kraft! Jesus, jeg vil ikke leve for meg selv, men for deg! Sett meg fri i mitt indre! Sett meg helt fri i ditt mektige navn! Takk Jesus for at du leger meg helt! Amen!

Spørsmål du kan stille deg – Hva trenger du frihet for i ditt liv?  –Hva kan du praktisk gjøre for å la Jesus sette deg fri?

Ord fra Herren:

Vær i meg og søk mitt ord! Søk mitt Himmelske rike! Jeg er den din sjel lengter etter! Jeg vet hvordan du har det på innsiden av ditt liv og jeg vet hva du føler. Men jeg er Herre også over dine følelser. Gi alt til meg og kom til meg med alt som er vanskelig! Ettersom du søker meg og hviler i mitt nærvær vil jeg lege deg på dypet! Jeg vil fylle ditt indre sinn med sannheten og sannheten skal gjøre deg fri! Les i skriften, den vil være en lykt for deg og jeg vil sette deg helt fri!