Romerne 8,1: «Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden.»

Dagens vers: 1. Johannes 3,20: «For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt.»

Bibelvers: 1. Mosebok 21-22 og Matteus 12.

I Jesus er du rettferdig, hellig og ren! Du er et nytt menneske, se 2. Korinter 5,12: «Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» Derfor skal du ikke la fortiden din plage deg! Når du er i Jesus er du en ny skapning.

Slik vi leser om i Romerne 8,1. Der det står at vi skal ikke ha noe fordømmelse når vi er i Jesus Kristus, fienden vil ofte komme og plage oss med saker som har hendt i fortiden! Tidligere synder og tabber en har gjort, men skriften sier i Hebreerne 10,17 «Deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minner mer». Her indikerer at Gud går ikke rundt og husker på våre tidligere synder og tabber. Men han tilgir oss i Jesus sitt blod.

Skulle du falle på noe vis og synde mot Herren, skal du vite at Jesus vil tilgi deg for det når du bekjenner det for Ham. 1. Johannes 1,9: «Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.»

Noe av det som kan hindre oss i kommunikasjonen med Herren er om vårt hjerte fordømmer oss, derfor hvis vi kjenner på fordømmelse, så tar vi det opp med Jesus, vi ber om tilgivelse og gjenopprettelse og vi vet da med 100% sikkerhet at vi da er fornyet, vasket og gjenopprettet i Jesus sitt blod. Derfor skal vi ikke holde fast på fordømmelse.

1.Johannes 3,21: «Elskede! Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud». Denne frimodigheten skal vi få lov til å holde fast ved. Dermed er det essensielt at vi holder oss nær Jesus, slik at vi ikke blir dratt bort i andre retninger, men at vi er fokusert på Ham!

Har du enda ikke gjort Jesus som Herre i ditt liv, er det svært viktig at du gjør det, så du blir født på ny og får tilgivelse for dine synder og tabber. Da vil du finne evig liv og får så del i bibelens løfter. Du vil da motta Den Hellige Ånd i ditt liv og få navnet ditt vil bli skrevet opp i livets bok.

Spørsmål du kan stille deg – Hva kan du gjøre hvis du kjenner på fordømmelse? Hvordan kan du være trygg på din identitet?

Ord fra Herren:

Jeg elsker deg med en evigvarende kjærlighet. Jeg valgte deg først! Jeg valgte å dø for deg på korset og jeg tok på meg alle dine synder, sykdom, tabber og feiltrinn! Romerne 5,8: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi fortsatt var syndere.» Jeg ser deg og elsker deg! Kom til meg og Jeg vil gi deg hvile, legedom og fred. Jeg vet alt om deg og kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Jeg er kjærlighet og jeg er din frelser! I Meg er du rettferdig og du får kalles mitt barn! 1. Johannes 3,1: «Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn!»