1.Mosebok 1,26: Da sa Gud: «La Oss forme mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og hver kryp som rør seg på jorden»

Dagens vers:  1.Mosebok 1,27: «Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem.»

Bibelvers: 1. Mosebok 23-24 og Matteus 13.

Vi er skapt i Guds bilde. Vi ble skapt etter Guds lignelse. I skapelsen har Gud satt i oss et mektig DNA, som skiller seg fra dyrene. Dyrene har ikke Åndelig dimensjon. Men Gud skapte oss mennesker med en åndelig dimensjon.

Det står i 1.Mosebok 2,7: «Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.» Skaperen selv blåste livets ånde inn i mennesket!

Da Gud skapte mennesket sa Ham i vers 1.Mosebok 1,28: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg en under dere! Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden.»

Gud gav mennesket autoritet og råderett til å regjere og herske. Det ser vi ut fra menneskets historie, hvordan menneskene alltid har hatt herredømme over jorden. Saken er den at da mennesket falt i synd og spiste av den forbudte frukten, så mistet mennesket det totale herredømme og satan fikk så makt. Men etter at Jesus døde på korset og vant full seier, så tok Jesus de nøklene tilbake og sier så i misjonsbefalingen: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.»

Som menneske er vi høyt verdsatt av Gud og får verdi er uerstattelig. Vi er skapt på forunderlig vis og vi er så høyt elsket av vår Himmelske Far. Du er skapt til å lykkes, til råde, til å ta valg, til å finne opp, til å være kreativ og til å skape. Vi er skapt i Guds lignelse og som mennesker er vi mer verdt enn til og med engler.

Derfor skal du være takknemlig for livet, se den høye verdien din og i Jesus blir du totalt gjenopprettet til å regjere på det åndelige planet også via bønn, din autoritet og felleskap med Gud.

Spørsmål du kan stille deg – På hvilken måte er du skapt i Guds bilde? Hva kan du gjøre med råderetten som er gitt deg?

Ord fra Herren:

Mitt elskede barn! Jeg har formet deg og skapt deg i mitt bilde etter min lignelse. Jeg har lagt ned i deg drømmer, håp, ambisjoner, pasjon og ønsker. Søk meg og mitt Rike og du vil få alt i tillegg. Kom til meg med dine drømmer og du vil lykkes på din vei. Vær i meg, hvil i meg og ha ditt ja i meg. Jeg er Herren din Gud og jeg elsker deg med en evig kjærlighet! I Jesus er du fullkommen, hellig, renset, styrket og fullt ut velsignet. Bibelens løfter gjelder deg, be, tal ut, proklamer og tal ut i tro! Husk at tro er full tillitt til det du ikke ser, men det du håper på! Du er velsignet i meg!