Ordspråkene 18,21: «Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal spise frukten av den.»

Dagens vers:  Ordspråkene 15,4: «En sunn tunge er livets tre, men når den er falsk, brytes ånden ned.

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 25-26 og Matteus 14.

Visste du at det er makt i ord? At makten ligger i din tunge! Ut ifra din tunge, maler du frem din hensikt og framtid. Det er kraft i ordene som en taler ut. Derfor trenger vi å være forsikte med å ikke slenge med ordene.

Taler vi negativitet over oss selv, vil vi høste det. Og taler vi liv og velsignelse over vårt liv og omstendigheter, vil vi høste det også. Det er død og liv i tungens makt! Derfor la oss bruke det til å ære Gud, til å løfte frem andre og til å tale velsignelser! Kolossene 4,6: «Deres tale må alltid være vennlig krydret med salt, så dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt.»

Hvis du bekjenner og taler ut om alle dine problemer, utfordringer og du bare taler negativt over deg selv, så vil du brytes ned! Men hvis du vender om på det og taler velsignelse over deg selv og sier! Jeg skal være velsignet! Jeg har favør over mitt liv! Jeg har venner! Jeg er elsket, jeg er økonomisk velsignet, jeg er ved god helse, jeg tar imot Herrens glede osv. Da vil ordene har kraft i seg og det vil være såkorn som igjen vil manifestere steg til sannhet!

Ofte kan det være så fristene å tale negativt, samarbeide med negativiteten, ødeleggelser, problemer osv. Men la heller din tale være vinklet med tro! Hvis du sliter så taler du direkte til fjellet istedenfor å samarbeide med fjellet! Da sier du jeg befaler deg bort, depresjon, angst, frykt, redsel, fattigdom, ødeleggelse, frykten for å mislykkes!

Markus 11,22 «Jesus svarte og sa til dem: «Ha tro til Gud! For sannelig sier jeg dere: Den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast i havet! Og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier.»

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan du tale velsignelse over ditt liv og omstendigheter? – Hvorfor er det viktig i livet ditt å tale godt og ikke ondt?

Ord fra Herren:

Se deg ikke rådvill omkring, la heller ikke hjertet ditt gripes av angst, tro på meg! Tro på løftene jeg har gitt deg! Jeg har gitt deg kraft og myndighet. Verden vil alltid bedra deg og friste deg ifra mine planer for ditt liv. Men Mitt ord er lykten på din vei. Les mitt ord, det er løfter til deg! Les de høyt og rop på meg! Si mitt navn, si Jesus og jeg er rett ved din side. Jeg ser deg og jeg slipper deg ikke fra min hånd. Jeg passer på deg og tar vare på deg og ditt hjerte! Se på meg og ikke på omstendighetene rundt deg og tal ut løftene jeg har gitt deg!