Å finne riktig bibelskole

Et år på bibelskole vil gi deg en verdifull innsikt som kan være viktig for resten av livet. Mange velger dermed å ta et år bort fra hverdagen for å fokusere på Gud alene. Dette skaper en sterk velsignelse og er med på å påvirke retningen av livet. 

Når det gjelder å finne er bibelskole som er riktig for deg, er det flere retningslinjer som må taes i betraktning. Her er noen tanker:

 • Praktiserer bibelskolen en overnaturlig livsstil?
 • Tror bibelskolen på mirakler og at Guds kraft er aktiv idag?
 • Er det tørr teologi eller er det praksis og virkelighet?
 • Hvilken innflytelse har skolen hatt i andre sine liv?
 • Har skolen skapt noen vekkelsesbærere?
 • Driver skolen aktivt med misjon og forkynnelse.

Det er og viktig at du stiller deg selv følgende spørsmål: 

 • Hvorfor vil jeg dra på bibelskole?
 • Hva ønsker jeg å bli fordypet i?
 • Hva tenker jeg å bruke det til?
 • Ønsker jeg en utdanning eller er det kun for å bli bedre kjent med Gud?
 • Må det være i Norge eller kan det være i utlandet?
 • Hva er mine hovedgrunner for å gå på bibelskole?
 • Ønsker jeg eventyr og spenning?
 • Vil jeg reise til utlandet?
 • Ønsker jeg å bli utfordret og la Gud forme meg?

Veien Bibelskole

Veien Bibelskole er en skole som fokuserer på å utruste troende i det overnaturlige Jesus livet. De er ukentlig ute for å be for syke, de har inspirerende åndsfylte talere samt at de fokuserer på nådegavene. Veien Bibelskole fokuserer på at elevene skal få leve Jesus livet ut i hverdagen. Skolen holder til i Bergen, er under menigheten Jesusfellesskapet og skolen har nådd mange i Norge. Skolen ble startet av Sverre Bjørnhaug. Et år på Veien Bibelskole vil garantert aktivere  deg inn i et spennende Jesus liv.  Det er også sterk bibelundervisning samt at det er rom for Gud og undervisningen blir aktivert gjennom praksis.

NSSM

Nordic School of Supernatural Ministry (NSSM) er en meget spennende skole som holder til i Levanger. NSSM ble i 2008 grunnlagt i Levanger av Andreas Fjellvang som hadde gått 3 år på Bethel School of Supernatural Ministry. NSSM fokuserer på å trene opp disipler, få frem Guds farshjerte, dra ut på gatene for å be for syke. Skoleåret innebærer også mye reise i innland samt en misjonstur til utlandet. Skolen ligger under Nordic Mission som ble grunnlagt av Håkon Fagervik.

 

ACTA

Acta bibelskole holder til i Stavanger. Skolen ligger under IMI Kirken. ACTA bibelskole har sterk fokus på Jesus, på nådegavene, på Jesus livet i hverdagen og på å skape disipler. Skolen har mange spennende gjesttalere og de er brennende etter å se vekkelse. ACTA bibelskole er skolen for deg som vil vokse mer i kjennskap til Jesus, samt erfare et sterkt menighetsliv.

– Godhet
– Menighet og ledelse
– Lovsang fordypning

 

 

BSSM

Da har vi Bethel School of Supernatural Ministry (BSSM). Denne skolen er verdenskjent og holder til i Redding, California og er under kirken Bethel Church. Denne skolen er heftig, klassene er monster store, med klasser på hele 1000 elever, men meget god oppfølging er skolen virkelig flink på å se den enkelte. Skolen har elever fra mer enn 30 land og innfluerer hele verden. Bill Johnson er pastor på Bethel og en av hovedtalerne på skolen. Denne skolen fokuserer på identiteten i Jesus, nådegavene, frelsen, bibelen og relasjoner. Til nå har mer enn 200 nordmenn gått på denne skolen og hvert år er det sirka 50 elever fra Norge. Hvis du ønsker å ta en bibelskole i utlandet, vil jeg virkelig anbefale denne! Du blir ikke den samme!

Tips som jeg kan gi:

Jeg vil anbefale alle og enhver å finne en bibelskole som er brennende. En skole som lever Jesus- livet i hverdagen. En skole som elsker mennesker og som elsker å søke Herren Gud. Det er og viktig at skolen er troende, at lærerne tror på Guds kraft, på mirakelfortellingene og at de tror på at Guds kraft og nådegavene er aktive idag.

Søk Herren under bibelskoleåret. Still inn ditt hjerte på å søke Gud. Etterjag Gud hjerte. Ofte under et bibelskoleåret kan det dukke opp mange tilbuder. Da er det viktig å kunne takke “nei” til enkelte saker og heller takke “ja” til å bruke alenetid med Jesus.

 

Mitt valg av skole. I 2008 kjente jeg i hjertet at jeg skulle dra på bibelskole. Jeg endte opp med å dra til Redding, på BSSM. Det var en herlig tid der et år ble til to og to ble til tre og tre ble til fire. Av å gå på BSSM, ble jeg mer rotfestet i Guds ord, i søke Gud og i sosialisere meg med andre fra mange nasjoner. Jeg lærte å bli bedre kjent med både Gud og meg selv. Og det var virkelig en herlig tid med mye fred, glede, nåde og frihet. Herren var med og det var herlig. Halleluja