Johannes 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Tro det eller ei! Jesus elsker deg! Ja, du har kanskje hørt det før, folk har sagt det til deg, men du har kanskje ikke helt forstått det! Nettopp det at Jesus elsker deg! Ja, Han kom til denne jorden for å bane vei for deg, for at du skulle få kontakt med din Himmelske Far. Jesus valgte å forlate sin herlighet, ble menneske, levde et liv på denne jorden og oppfylte loven totalt. Han oppfylte alle profetiene, han delte om sannheten, at gikk i tjenesten sin! Han trente disipler og Han viste igjennom både ord og handling at Han var kommet fra Gud! Jesus er det perfekte bildet på Guds kjærlighet og det er denne kjærligheten som er så dyrbar!

Jeg selv var 16 år gammel, da jeg for første gang forsto frelsesverket om at Jesus hadde dødd for meg korset! Det endret hele mitt liv og jeg ble aldri den samme igjen etter at jeg valgte å gå med og gi meg over til en relasjon med Jesus! Noe i meg skjedde! En forandring kom til i mitt liv og jeg ble et nytt menneske. Jeg ble nemlig født på ny! Nettopp dette ønsker Jesus å gjøre for deg, Han vil ta all din synd, plager, kamp og vanskeligheter på seg og gi deg tilgivelse. En slik tilgivelse som ingen andre enn Jesus selv kan gi deg. Denne tilgivelsen kostet Jesus alt, det kostet Ham livet! Han døde for deg på korset, sto opp igjen fra de døde den tredje dagen. Han dro til helvete og tok fra djevelen livets nøkler og avvepnet mørkets rike! Jesus sier selv i skriften, Jeg er sannheten, veien og livet! Ingen kommer til Far uten om ved meg! Og nettopp du kan få komme til Jesus! Og du vil vokse og bli en sterk moden kristen! Du vil vokse i Guds ord, i karakter og Jesus vil gi deg en ny himmelsk natur og du vil få Den Hellige Ånds gave! Alt dette tilgjengelig for deg. Du trenger bare å si ja! Johannes 14,6 ” Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Far uten ved Meg”

Be denne bønnen her! Kjære Jesus, jeg kommer til deg i tro, jeg tror du er Guds sønn, tilgi meg alle mine synder. Vask meg ren i ditt blod. Gjør meg hel! Jeg vil følge deg! Jeg bekjenner at jeg er en troende. Jesus flytt inn i hjertet mitt, jeg gir deg mitt liv! Amen!

Dagens kapitler: 1.Mosebok 1-3 og Matteus 1-2

Ord fra Herren:

Jeg døde for deg på mitt kors. Jeg har sett all den smerten du bærer på! Jeg vet hvordan du har det. Slipp meg til, jeg kan ikke tvinge meg på deg, men du trenger å invitere meg til deg. Da vil jeg komme med min herlighet og jeg vil ta bolig i deg! Du er mitt elskede barn. Jeg har skapt deg og jeg har en utmerket plan for ditt liv! Du er mitt barn! Jeg kjenner deg! Jeg vet alt om deg og jeg ønsker så meget å bruke tid med deg! Gi meg all din smerte og jeg skal gi deg min fred som overgår all forstand! Johannes 14,27 “Fred etterlater jeg dere, Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepa av angst eller frykt”

Jeg vil komme og ta bolig i deg. Johannes 14,23 “Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt Ord. Og Min Far skal elske Ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham.” Vær ikke redd! Jeg har beseiret over verden! Jeg har all autoritet i Himmel og på jord og jeg er din største tilhenger! Jeg elsker deg mer enn ord kan si, mer enn gjerninger kan vises! Derfor viste jeg min kjærlighet til deg ved å dø på korset for deg! Jeg har dødd for deg, så du skal få slippe det! Bare tro! Tro på meg, inviter meg inn i ditt liv som Herre og frelser og jeg vil redde deg fra alt ondt! Jeg vil styrke deg! Jeg vil gi deg fred, nåde, kjærlighet og frihet! Bare stol på meg! Jeg er din skaper og jeg lengter etter deg! Du er elsket!

Johannes 15,9 “På samme måten som Far har elsket Meg, har også Jeg elsket dere! Bli i Min kjærlighet”.

Dagens vers: 1 Johannes 4,8-19 ” Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.Gud er kjærlighet. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er gjort fullkommen i oss. På dette kjenner vi at vi blir i Ham og Han i oss, for Han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som Verdens Frelser. Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn – Gud blir i ham, og han i Gud. Vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.
Kjærlighetens fullendelse Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.