1. Johannes 4,4: «Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For Han som er i dere, er større enn han som er i verden.»

Dagens vers: 1.Johannes 5,4: “At det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro.

Jakob 4,7 «Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Dagens Kapitler: 1. Mosebok 6-7 og Matteus 4

Noe som er viktig for oss troende er forståelsen av at vi er i en kontinuerlig åndelig krig. Ja, Jesus har vunnet den totale seieren. Og djevelen ødelegger med alt han kan. Selv om Jesus har vunnet sier på korset og mørkets rike er overvunnet, så er vi enda i en krig. Vi vet hva utfallet til slutt blir med at djevelen blir kastet i ildsjøen sammen med sine demoner og de falske profeter. Åpenbaringen 20,10 «Djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profet er. Og de skal pines dag og natt i all evighet.»

Men i mellomtiden så er det et åndelig trykk og ja det er en kamp over ditt liv, over din by, ditt land og en kamp angående Guds plan for ditt liv.

Djevelen, Forvirreren og på hebraisk, satan som betyr motstander, prøver alt han kan for å ødelegge for deg.

Dermed skal ikke ditt fokus være på mørkets rike, men på Jesus. Ha all din fokus på Jesus, samtidig så kan en heller ikke ignorere faktaene av at det er en åndelig krig rundt oss og at djevelen og mørkets rike er ekte.

I egen kraft kan vi ikke vinne mot djevelen, men vi kan Gud vinne i Jesus Kristus. Satan er et intelligent vesen, men han har ikke peiling på Guds veier! I navnet Jesus, ved Jesus sitt blod, vinner vi seier over satan.  Matteus 16,23 «Gå bak meg, Satan! Du er til anstøt for Meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til.»

Den store avgjørende seieren har Jesus allerede vunnet, «Jesus Triumferte over djevelen på korset».  Kolossene 2,15 «Han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset».

Derfor vil det stadig komme distraksjoner mot deg, hvis du ønsker å be, blir du forstyrret, setter du av tid til å søke Gud, så dukker uventete hendelser som er distraherende. Djevelen ønsker på ingen måte at du skal være i salvelsen, at du skal være i bønn. Han vil gjøre alt han kan for å gjøre deg motløs. Han vil fortelle deg løgner, for han er jo tross alt løgnens far!  Johannes 8,44 «Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»

Hva kan vi gjøre? Ha åndelig disiplin på ditt liv, holde deg nær Jesus! – Vers hold deg nær Gud og han vil holde seg nære deg.

Vær ikke naiv og ikke tro at livet i Jesus kun er lett, Jesus har lovt oss forfølgelser, og han har lovt å være med oss.

En venn av meg sa så fint: «Daniel, vi trenger ikke å be om at skal slippe forfølgelse, men la oss be om å slippe forførelse». Den setningen fikk meg til å tenke at de som vil leve et sterkt liv for Gud, skal bli forfulgt, det er ikke til å unngå. Men la oss være i Herren. La oss holde oss nær Jesus, la oss være i Jesus og dvele i Ham.  Jakob 4,8 «Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider!»

Som det står skrevet, «Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere». Så ligger det en sannhet her. Vi trenger å stå imot djevelen, stå imot fristelser. Sitere bibelvers og heller ikke flørte eller leke med urene tanker. Dermed trenger vi å ta tanker til fange under lydigheten i Kristus. Så vær ikke redd min venn, Han som i deg er større enn han som er i verden. Dermed har vi full, total seier i navnet Jesus! 1. Johannes 4,4: «Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For Han som er i dere, er større enn han som er i verden.»

Spørsmål å stille seg – Hvordan kan jeg tale mot når satan prøve å friste meg -Hvordan kan jeg holde meg unna djevelen og mørkets rike?

Ord fra Herren:

Mitt barn vær ikke redd. Jeg har seiret over verden og jeg har all makt i Himmelen og på jorden. Det er ingenting som er for vanskelig for meg. Jeg har vunnet over djevelen og jeg er Herrenes Herre. Jeg er Herren din Gud. Se på meg og hold ditt blikk festet på det jeg gjør og bli ikke motløs og se deg ikke rådvill omkring. Husk på mitt ord og mine løfter for deg. Det jeg har lovt deg er stort og det skal skje. Det skal blir seier og det skal bli forløst. I meg har jeg lovt deg evig liv, med evig helse og evig glede. Her på jorden vil det være lidelser, men mitt nærvær er med deg og jeg Herren trøster deg og bygger deg opp. Gi ikke etter for fristelser som djevelen kommer med, jeg vet at det kan være vanskelig, jeg har selv blitt prøvd i alle ting og ikke feilet. Bruk mitt ord og mitt vitnesbyrd. Jeg er din venn, din forløser, Herre og hjelper. Kall på meg! Rop på mitt navn og bli kjent med meg. Jeg er nær deg, hold deg nær meg og du vil føle min nærhet rundt deg.