1.Korinter 1,18: «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft

Dagens vers:  Matteus 16,24: «Hvis noen vil komme etter Meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg.»

Matteus 16;25: «For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal finne det.»

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 29-30 og Matteus 16.

Å ta opp sitt kors er sikkert noe du har hørt blitt sag tidligere. Jesus er klar i ordet om at den som virkelig vil følge Jesus trenger å fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge ham. Dette handler om overgivelse. Du overgir deg til Herren med den du er, du legger ned ditt liv og finner livet i Jesus. På den måten vil ditt rykte, kilde, styrke og trygghet ligge på Jesus alene og ikke på andre faktorer.

Men å overgi seg til Jesus krever mot, det krever at du våger å stå opp for troen din. Du viser med utstråling at du tilhører Jesus, du skjuler det ikke. Heller ikke lever du selv som sjef i ditt eget liv, men du lar Jesus ta styringen, du legger deg under Hans Herredømme. Slik mister du livet for ditt eget selv. Du lever ikke for deg selv, men for Jesus. Livet ditt er da i Kristus og din identitet er i Ham.

Å være en disippel av Jesus er at aktivt valg en trenger å ta! Jesus kaller deg til å følge Ham. Da helhjertet med hele deg! Du kan få gi Jesus hele deg, hele ditt hjerte, ditt rykte, dine drømmer, dine visjoner og da vil du finne deg selv i Ham! Selvsagt ønsker Gud at du skal ha drømmer, men du skal få drømme sammen med Jesus.

Jesus ønsker at vi skal leve slikt det står om i Galaterne 2,20-21: «Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.»

Livet ditt er i Messias, det er messiaslivet som vil bestå! Bygg ditt hus på Jesus! Sett all din framtid og håp på Ham! Følg Jesus og Han vil lede deg på veien!

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan det se ut i praksis å ta opp sitt kors? -Hvordan kan du være til behag for Jesus med ditt liv?  

Ord fra Herren:

Mitt kjære barn, jeg har store planer for deg. Du ble planlagt av meg før skapelsen, jeg kjente deg før du var født og jeg kjenner deg inn og ut! Jeg elsker deg med evigvarende kjærlighet. Vær i meg og du vil se store ting! Søk først mitt rike og du vil få alt i tillegg! Jeg har det beste for deg! Følg meg så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker! Jeg vil lede deg på veien i ditt liv!. Ha din lyst i meg, følg meg. Stol på meg!