1.Korinter 2,10: «Men Gud har åpenbart det for oss ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja også Guds dybder.»

Dagens vers:  Lukas 24,31: «Da ble øynene deres åpnet, og de kjente Ham igjen, men Han ble usynlig for dem.»

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 31-33 og Matteus 17.

Spørsmål du kan stille deg – Hva slags åpenbaring om Messias har du mottatt? -Hvordan kan du hjelpe andre til å få opp øynene for Jesus?

Ord fra Herren:

Noe Gud ønsker å gi oss er åpenbaring! I skriften åpenbarer Gud seg for oss som en kjærlig Far som sendte sin eneste sønn til verden for å dø, dette siden Gud elsket oss mens vi ennå var syndere.

Skriften gir oss åpenbaring om at en frelser har kommet. Han beskrives som verdens lys. Johannes 1,9: «Dette er De sanne Lyset som kommer i verden, og som gir lys til hvert menneske.»

Jesus er dette lyset som kom til verden, Johannes 8,12: «Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Siden Jesus er lyset, er han det håpet som menneskene lengter etter. Han er kilden til liv, han er selve livet! Men hadde alle visst det, så hadde kirkene vært fulle og mennesker hadde søkt frelse i dette øyeblikk, men slikt er det ikke. En kan spørre seg hvorfor? Skriften forteller oss i 2. Korinter 4,4: «For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde». Dette betyr at djevelen gjør sitt beste for å forblinde mennesker fra å se Jesus, verdens lys. Dermed er mennesker på veien til fortapelse. For det finnes kun frelse ved Jesus!

Dermed er åpenbaring essensielt. I Lukas 24,31, leser vi at disiplene fikk sine øyne åpnet, der de kjente igjen Jesus, plutselig forsto de evangeliet! Lukas 24,45: «Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene.»

Mennesker trenger en åpenbaring om at Jesus er Messias, dette skjer gjerne igjennom å høre ordet forkynt, forbønn, igjennom personlig å erfare Jesus sin kraft eller ved å selv lese i skriften. Jesus ønsker å gi oss vissheten om at Han er Guds sønn.

Be gjerne Herren om å gi deg åpenbaring til å forstå skriftene og for at din neste tydelig skal kunne få sine øyne åpnet, så de kan gjenkjenne Jesus som er verdens lys.

Ord fra Herren:

Jeg er deg nær, jeg er kun en bønn unna. Søk meg og du vil finne meg! Jeremia 29,13:Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Mitt rike er tilgjengelig for deg, kom til meg og jeg vil vaske deg ren! Tror på mitt navn og du vil få navnet ditt skrevet inn i livets bok! Jeg er Herren din Gud. Jeg er han du med iver lengter etter! Jeg ønsker å fylle deg opp med min ånd og jeg vil åpne dine øyne til å se meg! Desto mer du søker mer, jo mer vil du kunne se meg! Jeg elsker deg med en evigvarende kjærlighet!