Johannes 1,1: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»

Dagens vers: Johannes 8,12: «Jeg er verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livet lys.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 26-28 og Markus 13-14

Jesus er et kjent navn for mange over hele verden. Han er den meste kjente personen igjennom tidene! Hans undervisning, liv, inspirasjon og innflytelse har påvirket millioner av igjennom historien og fremdeles blir millioner av mennesker forvandlet av denne personen!

Johannes 1,14: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Jesus er ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss. Han er med andre ord Gud. Den alltideksisterende Gud som alltid har vært. Han er universets skaper, skaperen av mennesket og jorden! Han er Gud kommet til verden i form av menneske!

Jesus kom til Israel for litt over 2000 år siden. Hans mor Mirjam fødte ham i en stall. Mirjam selv ble unnfanget ved Den Hellige Ånd! På den måten var den ingen menneskelig sæd i bilde. Jesus er løftes sønnen til de eldgamle profetiske røstene:

Da Jesus gikk og vandret omkring på jorden var han elsket av folket, men hatet av mange religiøse ledere. Jesus gjorde bare godt! Og de religiøse kjente til at skriften fortalte at en frelser en dag skulle komme. Men da han kom, ble han ikke mottatt av sine egne. De hadde en annen bilde av hvordan frelseren skulle være og med det mistet de muligheten til å anerkjenne han. Jesus ble kalt for Jesus fra Nasaret. Akkurat det var forutbestemt fra profetene. Mattes 2,23: «Han kom dit og bosatte seg i en by som heter Nasaret, slik at det kunne bli oppfylt som var talt ved profetene: «Han skal kalles en nasareer.»

Jesus kom i en tid da Israel var okkupert av Romerne. Det var politisk kaos. Onde konger som Herodes regjerte og det var en tung tid å leve i. Men Jesus fokuserte ikke på tidens omstendighet, heller ikke på den politiske arenaen, men på sitt kall og virke! Matteus 4,23: «Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket.»

Vær ikke for opptatt av det som er rundt deg, men søk heller Jesus som er i deg!

Spørsmål du kan stille deg –Hva tenker du om Jesus fra Nasaret? –Hva tenker du var det viktigste av Jesus sitt liv og virke?

Ord fra Herren:

Jeg er lyset! Jeg er verdens lys! Jeg har vært fra begynnelsen og jeg vill alltid være. Jeg kom for å sette deg fri, for å vise deg veien til din himmelske bolig. Stol på meg og tro på mitt navn! Jeg vil aldri svikte deg! Jeg er med deg og jeg passer på deg! Jeg kom til jorden for å dø for deg, for å vinne deg! Gå på den veien Jeg har for deg og du vil aldri se deg tilbake! Jeg er med deg!