Johannes 15,4: «Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg.»

Dagens vers: Johannes 15,5: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mue frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.»

Livet i Jesus er utrolig spennende og givende. Som vi leste i versene ovenfor er det å være i Jesus en stor nøkkel. Johannes 15,5: «Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.» Skriften forteller oss om viktigheten av å være i Jesus for at vi skal kunne være frukt for Guds rike. Jesus er jo vintreet og vi er grenene, så enkelt er det. Derfor er vi som grener totalt avhengige av å være i vintreet for å kunne bære frukt. Og grene i et vintre strever heller ikke med å bære frukt. Nei! Det skjer automatisk ved at de bare er i vintreet. Men blir de kuttet ut av vintreet, så kan grenene ikke bære frukt. Dette siden de er avhengige av vintreet som hovedkilde til å både kunne fungere, leve og til å bære frukt.

Slikt er det med oss og Jesus, vi er totalt avhengige av å være i Jesus for å kunne gjøre noe som helt. Så hvordan ser du det i praksis å være i Jesus? Vell, her er følgende forslag:

Bruke tid i Gud nærvær, ha kvalitetstid med Jesus.

Snakke med Jesus, og ha stille-tid framfor ham.

Lese i skriften og ta imot undervisning fra bibelen.

Hvilende bønn, der du hviler i Guds nærvær har intimitet med Jesus.

Be i Den Hellige Ånd, tale i tunger.

Synge lovsang og prise Jesus

Takke Jesus, ha takkebønn

Lese og meditere på bibelens ord.

Lese i salmenes bok og ta til seg kunnskapen der.

Skrive ned tanker som du føler du får fra Jesus.

Studere bibelen.

Studere Jesus og Hans ord i bibelen.

Lese igjennom læren i det nye testamentet

Ha fellesskap med andre kristne

Dra på tilbedelses/lovsangsmøter

Være sårbar ovenfor Jesus og tømme hjertet sitt framfor Han.

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 39-40 og Lukas 4

Spørsmål du kan stille deg –Hva kan du gjøre for å bære mer frukt? –Hva kan hindre deg fra å være fruktbar?

Ord fra Herren:

Jeg venter på deg, ta deg tid til å være med meg. I verden vil du møte på mange forstyrrelser og omstendigheter som vil hindre deg fra å bruke tid med meg. Men jeg er nær deg hele tiden. Om du ber korte bønner til meg, så hører jeg de også. Ta deg tid i løpet av dagen til å prise meg og til å være med meg! Jeg ønsker daglig å fylle deg opp med min Ånd! Jeg er din kilde for liv! Søk mitt rike og du vil få alt annet i tillegg.