Lukas 9,25: «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller går fortapt?»

Dagens vers: Hebreerne 12,2: «Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 31-32 og Markus 16

Åpenbaringen 22,16: «Jeg, Jesus, har sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og ætling. Den strålende Morgenstjernen.»

Jesus er morgenstjernen, han er veien, livet og sannheten. Han er det livet handler om. Han er oppdagelsen enhver av oss ønsker å finne. Og når vi finner Jesus, finner vi selve livet.

Johannes 14,6: «Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Far uten ved Meg.» Med dette ser vi at Jesus er selve veien til himmelriket! Han er sannheten, for det Jesus sier er sant. Skriften taler om Jesus sitt liv og vi får innsikt til hans liv, virke, visjon, død og oppstandelse. Vi ser at Jesus talte sannhet rett inn i menneskers liv, han gjorde tegn og under. Han helbredet mennesker og gjorde godt!

Livet handler om Jesus! Han er livet, det er han som skapte livet. Og han skapte deg! Livet handler ikke om å bare bli født på denne jorden, få seg en jobb, familie, barn og deretter dø og etterlate arven og navnet videre.

Nei! Livet handler om så mye mer. Det handler om din sjel! Det handler om Jesus! Om at Han er kongens konge. Jesus er den som har liv i seg og ved å følge Jesus vil du og motta liv. Ja, både her på jorden i form av en himmelsk fred, glede, velsignelser, troende brødre og søstre, opplevevelser med Den Hellige Ånd og møter med Jesus. Så vil du motta evig liv og leve evig! Du vil leve i uendelige millioner av år. Da vil du være evig frisk, evig glad og evig velsignet. Dette er gaven Jesus gir deg! Johannes 8,51: «Om noen holder far på Mitt Ord, skal han aldri i evighet se døden.»

Spørsmål du kan stille deg –Hvordan begynte du å tro på Jesus? –Hva kan du gjøre for å bli enda bedre kjent med Jesus?

Ord fra Herren:

Jeg forstår at du kan bli sliten av alt du opplever i livet. Jeg har fred å gi deg! Jeg har nåde for deg og tilgivelse for deg. Jeg er gaven gitt til menneskene og jeg har vunnet over døden og seiret over verden. Du kan stole på meg! Du kan sette all din lit til meg. Jeg vil aldri forlate deg eller slippe deg ut av min hånd. Hos meg er du helt trygg. Jeg har bare godt for deg! Jeg vet at livet på jorden er tøff! Søk tilflukt hos meg. Jeg har skatter liggende på skjulte steder. Vær i mitt åsyn! Og husk Jeg er med deg for alltid! Følg meg!