Johannes 16,7: «Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at Jeg går bort. Hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, skal Jeg sende Ham til dere»

Dagens vers: Johannes 15,26: «Men når Talsmannen kommer, Han Jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd, som går ut fra Far, skal han Han vitne om Meg.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 12-13 og Lukas 11

Den Hellige Ånd, er den tredje personen i Guddommen. Han er Gud like som Jesus er Gud og som Pappa Gud er Gud. Men hvem er Han egentlig? Den Hellige Ånd er en person som er nær deg. Han er gitt deg her på jorden. Da Jesus gikk på jorden var han fylt med Den Hellige Ånd og Ånden var over Jesus. Da Jesus gjorde mirakler, gjorde Han det ikke i sin egen kraft, men i Den Hellige Ånd. Jesus valgte å være avhengig av Den Hellige Ånd for å gjøre mirakler.

Som Jesus forteller i Johannes 16,7. Så byttet Jesus og Den Hellige Ånd plass. Den Hellige Ånd var ikke offentlig kommet ned til jorden, men Jesus sendte Ham etter at Jesus sto opp igjen fra de døde. Og vi ser at Jesus sendte Den Hellige Ånd fra Far.

Med andre ord kan vi si at Jesus og Den Hellige Ånd byttet plass. Jesus dro til Himmelen og Den Hellige Ånd kom til jorden fra Himmelen. Noe Jesus gjør ved Den Hellige Ånd er at Han kan bo i hjertet til alle troende på en gang. Ved Den Hellige Ånd er Jesus nær deg, Han er i deg!

Den Hellige Ånd er og sendt for å vitne. Hva vitner Han om spør du? Han vitner om Jesus! Han vitner om korset og Guds rike. Med dette har du et vitne i deg og du har en talsmann som bor inni deg. Han er her for å demonstrere Guds rike. Den Hellige Ånd er en person som du kan vokse i kontrakt med. Han er ikke noe ukjent kraft eller energi, men Den Levende Gud. Han er mektig! Den Hellige Ånd er på ditt lag og Han ønsker å samarbeide med deg i hverdagen. Inviter Han gjerne med i hverdagen og du vil se hvordan Han vil lede og styrke deg igjennom dagen.

Spørsmål du kan stille deg –Hva vil Den Hellige Ånd vitne om? –Hvorfor har du som troende fått Den Hellige Ånd?

Ord fra Herren:

Til tider kan du bli frustrert over saker, i blant kan du tenke at jeg er langt ifra deg. Men sannheten er at jeg er nær deg! Jeg har min bolig i deg og jeg elsker deg. Hvil i min nærhet og jeg vil styrke deg. Jeg vil fylle deg opp med frisk kraft og salvelse. Jeg er med deg og jeg ønsker at du skal få bli bedre kjent med meg. Jeg er gitt deg for å være med deg i all evighet. Du kan snakke med meg! Jeg elsker å lytte til deg og jeg taler tilbake til deg på min måte.