“Ja, store ting har Herren gjort for oss, og vi er glade”. Salme 126,3 & “Og disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd.” Apg 13,52 & “Gleden i Herren er deres styrke” Nehemja 8,10

Dagens kapitler: 1. Mosebok 6-7, Matteus 4 og Salme 126

Spørsmål å tenke på: – Hvorfor er gleden i Herren viktig i ditt liv? -Hva kan du gjøre for å glede deg mer i Herren?

Visste du at gleden i Herren er din styrke? Skriften forteller oss at gleden ligger der hos Herren. Vi er ment for å glede oss, da ikke med bare naturlig glede, men med gleden i Herren. Altså en åndelig, overnaturlig glede som Gud ønsker skal flyte i og igjennom oss. Den Hellige Ånd er Han som gir glede, som det står skrevet i skriften, Romerne 14,17 “Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd”. Her ligger det en av hovednøklene for Guds rike som er glede. Dermed kan vi se alt glede er så mye som 1 tredjedel av Guds rike. Og kilden er Den Hellige Ånd som bor i deg!

I Johannes 7,37-40 står det om Ånden de troende skulle få og her snakker Jesus om at vi skal få komme til kilden og drikke. Da drikke av Jesus i Den Hellige Ånd. Dette er mektig, viktig, grunnleggende og noe vi som troende trenger å praktisere.

“På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus fram og ropte ut: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke.
Den som tror på Meg, ut fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann.” Dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort.

Dermed skal du få lov til å glede deg i Herren, da selv når omstendighetene dine er tøffe, når du har tøft i livet, økonomisk, følelsesmessig, når problemer og utfordringer kommer, så skal du velge å glede deg i Herren. Og det gjør du ved å komme til Jesus og drikke. Da vi du og kjenne at det bulmrer en glede på innsiden av deg. Dette er ikke kun teori, men noe en trenger å gjøre i praksis. Kom til Jesus drikk, sett av noen minutter daglig til å komme til Jesus og drikke. Og da blir du videre fylt med Ånden, og da fylt med glede og da får styrke.

På samme måte som Astrix, trenger en styrkedrikk for å få superkrefter, da i barnetegnefilmen “Astrix og Obelix”, så trenger vi å drikke av den rene kilden, Jesus i Den Hellige Ånd, da får du åndelig styrkedrikk som vil gjennomsyre livet vårt, utstrålingen vår, håpet vårt, motivene, følelsene og lysten vår!

I mitt tilfelle, så prøver jeg å dyrke dette fram daglig, med å drikke av kilden. Jeg hvilen i Den Hellige Ånds nærvær, så blir jeg fylt med styrke. Og det er denne styrken som bærer meg! Så klart er jeg fylt med Guds ord også, men som skriften indikerer så ligger styrken i gleden i Herren. Så nå i den nye pakten kan vi med stor frimodighet stige fram og komme framfor Gud for å ta imot denne gjennomtrengende gleden!

Ord fra Den Hellige Ånd
Jeg er Herre gitt din Gud, jeg er din hjelper og jeg er Hellig. Jeg er den Jeg er. Jeg er Ånden, Den Hellige Ånd. Jeg bor i deg, jeg elsker deg og jeg ønsker daglig å fornye og fylle deg opp. Kom til meg og jeg vil fornye din sjel. Sukk til Jesus, og tenk på Mitt ord. Søk meg med hele ditt hjerte og du vil fylle meg. Du kan alltid komme til meg og åpne opp ditt hjerte og jeg vil fylle det med min kraft og med Min Ånd. På samme måte som Jesus trengte Min styrke for å fungere da han var på jorden, så trenger du og det. Du trenger meg! Og jeg elsker deg. Jeg er gitt deg av Din Himmelske Far. Jeg er pantet på din arv og jeg er Gud. Jeg lengter etter å fylle hver celle i kroppen din og jeg din styrke, din trøster og din kilde til Himmelen. Så vær i meg, bruk tid med meg og drikk av min kilde, for den er veien til livet i kraft av Min Ånd og herlighet! Invitasjonen er gitt deg, i det øyeblikket du gjorde Jesus til Herre i ditt liv, så flyttet jeg inn i deg! Jeg bor der sammen med deg og jeg vil åpenbare Jesus sin herlighet for deg.