Johannes 14,21: «Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Den som elsker Meg, skal blir elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.»

Dagens vers: 2. Mosebok 33,11: «Herren talte med Moses ansikt til ansikt, som en mann snakker med sin venn. Så vendte han tilbake til leiren, men medhjelperen hans, Josva, Nuns sønn, som en ung mann, forlot ikke teltet.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 6-7 og Lukas 8

Gud er så nær deg. Ikke nok med at Han bor i deg, han ønsker og å åpenbare seg for deg! Jesus forteller oss at om vi elsker Han, så vil vi motta Guds kjærlighet og Jesus vil åpenbare seg for oss. Altså Jesus snakker her om deg som person! Du har et løfte i Johannes 14,21 på at Jesus vil åpenbare seg for deg! Ikke nøy deg med å leve Jesus-livet uten himmelsk, overnaturlige manifestasjoner. Gud som er Ånd, er virkelig! Og han ønsker å åpenbare seg for deg, møte deg personlig!

I 2. Mosebok 33,11 Leser vi om Moses som vi snakket med Herren ansikt til ansikt, slik en mann snakker med en venn! Dette er stort og hvis Moses som levde i den gamle pakten kunne ha et slikt intimt fellesskap med Gud. Hvor mye mer kan ikke vi det som lever i den nye pakten, der Gud er så nær oss at han bor i oss! Hva skal vi si til dette? La oss si Ja! La oss ønske Gud velkommen inn i våre liv, til vår hverdag, slik at vi kan oppleve tegn, under, mirakler, synser, henrykkelser, bibelske transer og englebesøk fra Himmelen!

Som troende er du en arving, du er en sønn! Du er elsket av din Himmelske Far og du har fått tilgang til nådens trone! Du kan med frimodighet stille deg framfor Guds trone. Hebreerne 4,16: «La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet …»

Begynn med å vekke opp lysten i ditt indre om å se Gud ansikt til ansikt. Jeg har selv venner som har fått personlig åpenbaring av Jesus selv, de de har fått sett Jesus. Slipp Jesus til deg i hverdagen! Gud er Ånd og han er usynlig, men du kan posisjonere deg til å møte, kjenne og erfare Jesus, ansikt til ansikt!

Spørsmål du kan stille deg –Hvordan kan du posisjonere deg til å gå dypere med Gud? –Hva tenker du om å snakke med Gud ansikt til ansikt?

Ord fra Herren:

Jeg er alltid nær deg og jeg ønsker å åpenbare meg for deg! Søk mitt åsyn, mitt ansikt, mitt rike og du vil finne meg! Jeg ønsker å møte deg! Jeg ønsker at du skal få oppleve meg! Jeg bor i deg! De rene av hjertet skal få se Gud! Jeg inviterer deg til et enda dypere fellesskap med meg! Der du kan erfare meg, fysisk kjenne at Jeg er nær deg! Jeg er din elsker! Din frelser, jeg er din Gud og jeg er din venn!