1.Korinter 14,3: «Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.»

Dagens vers: 1.Tessalonikerbrev 5,11: «Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, slik dere også gjør.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 7-8 og Markus 3

Skriften oppmuntrer oss til å bygge hverandre opp! Til å tale liv og velsignelse, da til å velsigne både venner og fiender. Uansett så er Guds rikes kultur oppbyggende! Som mennesker er vi skapt i Guds bilde og Guds ønske er at vi ikke rakker ned på hverandre, men heller bygger hverandre opp.

Noe vi alle kan gjøre er å se gullet i mennesker. Alle og enhver har gull i seg, men i blant trenger vi å se ut ifra åndelige gudgitte-linser og ikke ut fra våre eget begrep og fatteevne. Men for å klare dette trenger vi å holde oss nær Jesus, når vi er i Jesus vil vi kunne ha åndelig bedømmelse av mennesker og situasjoner.

Det profetiske er et fantastisk Guds rike verdi som handler om å bygge opp både enkeltpersoner og menigheten. Med det kan vi tale liv, velsignelse og se både omstendigheter og omgivelser ut ifra Guds rikes hjerte og ståsted.

I Jeremia 29,11: «For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp». Her viser skriften oss at Gud tenker godt om alle mennesker, han har fredstanker til både onde og gode mennesker. Derfor skal vi kunne samarbeide med Guds Hellige Ånd og med det kalle ut velsignelser og gullet som ligger i mennesker.

Istedenfor å irritere seg veldig over noen, kan du spørre Den Hellige Ånd om hva godt han har å si om det mennesket, så kan du se de utfra Guds perspektiv. Og når du først har fått opp øynene for andre, kan du like gjerne dele det positive med vedkommende!

Jeg pleier selv å praktisere dette med å bygge opp mennesker rundt meg, en kjerneverdi jeg har er at mennesker skal bli føle seg oppmuntret, styrket og sett etter å ha møtt eller vært i kontakt med meg.

Spørsmål du kan stille deg –Hvordan kan du bygge opp mennesker som kommer i din vei? –Hva kan du gjøre for å lettere seg gullet i andre folk?

Ord fra Herren:

Vær ikke vis i din egen forstand, men kom til meg med dine tanker og gjerninger. Ved Min Ånd har Jeg har lagt ned i deg kunnskap og visdom. Du har fått min innsikt over deg! Efeserne 1,17: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd så dere kan lære Ham å kjenne, og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige.» Se mine barn og din neste ut ifra mitt hjerte! Døm ikke, så skal ikke du bli dømt! Bygg opp hverandre og gå i sann kjærlighet og nåde!