Johannes 16,27: «For Far selv elsker dere, fordi dere har elsket Meg og trodd at jeg kom fra Gud.»

Dagens vers: 1. Johannes 3,1: «Se hvilken kjærlighet Far har gitt oss, at vi skal kalles Gud barn!»

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 34 -37 og Matteus 18-20.

Spørsmål du kan stille deg – Spør Pappa Gud om hva han tenker om deg? -På hvilken måte kan du erfare Pappa Gud sin kjærlighet?

Visste du at Gud far elsker deg med en større kjærlighet enn du selv kan fatte. Han som er selve livskilden, kjenner deg inn og ut. Han vet alt om deg og han bryr seg om ethvert minste detalj i ditt i liv. Pappa Gud har en enorm omsorg for deg og igjennom Jesus sitt blod har du fått tilgang til Himmelens rike.

Hvis vi du kunne ha forstått og erfart kjærligheten Pappa Gud har for oss, vil du innse hvor verdifull du er! 1. Johannes 4,16: «Vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, bli i Gud, og Gud i ham.»

Pappa Gud er den perfekte faren. (Matteus 5,48). Pappa er den tryggheten du alltid har søkt etter, han ønsker å bekrefte deg på ethvert område i ditt liv. I skriften leser om vi om den nære relasjonen Jesus hadde med Pappa, han snakket med ham i bønn og Jesus fikk anerkjennelse fra sin Far.. (Lukas 3,22)

Jesus sin pappa er vår pappa. Igjennom Jesus får vi kontakt med vår himmelske Far! Lysets Far! Når vi tar imot Jesus som Herre og frelser, da tar vi imot Gud Far som sendte Jesus. Vår Himmelske Pappa elsket oss mens vi ennå var syndere, se Romerne 5,8: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi fortsatt var syndere.»

Jesus døde for deg på korset, så du kunne bli forent Gud og få kontakt med din Himmelske Pappa! Han er din største fan! (2. Korinter 5,18-19)

Husk på det neste gang du føler deg ensom og alene. At Gud Far ser deg, elsker deg og at igjennom Jesus har du fått kontakt med Han, kall på Ham med hele ditt hjerte og han vil røre ved deg!

Ord fra Herren:

Mitt kjære elskede barn! Jeg elsker deg mer enn ord kan si. Jeg er din Himmelske Far. Jeg elsker at du bruker tid med meg. Har du det vanskelig, kom til meg med det og jeg vil gi deg hvile. Jeg er ikke sint på deg! Jeg elsker deg og jeg vil være nær deg. Jeg sendte min Sønn Jesus for å dø for deg, slik at du kunne komme og å ha fellesskap med meg! Jeg er din evige Pappa! Vær i meg og bruk tid i min nærhet og jeg vil vise deg store og mektige ting! Jeg elsker deg! Hilsen din største beundrer, din himmelske Pappa.