Jakob 1,17: «All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.»

Dagens vers: Romerne 8,31: «Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?»

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 38-41 og Matteus 21-22.

Spørsmål du kan stille deg – Hvem er Pappa Gud for deg? -Sett av tid til å være med Pappa Gud, prøv å hvil i Hans nærvær og lytt til Hans ord?

I mitt liv skjønte jeg ikke at jeg var elsket av min Himmelske Far, jeg visste det teoretisk, men ikke i hjertet. Jeg prøvde å imponere Ham, ved å gjøre gode gjerninger og ved å være lydig. Men så innså jeg at det var ingenting jeg kunne gjøre for at Han skulle elske meg mer. Det eneste jeg trengte var å ta imot det. Jeg mottok Pappa Gud sin kjærlighet og da skjønte jeg verdien av min identitet. Hvor verdifull jeg er og at jeg er 100% elsket av min Himmelske Far! Dette styrket min vandring med Gud kolossalt, jeg gikk over fra å være en farløs til å bli en sønn! En sønn av Gud! Romerne 8,16: «Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn.»

Dette forandret hele mitt perspektiv på Gud. Jeg hadde tidligere trodd at Gud var sint på meg, at han var ute etter å ta meg. At han ikke var fornøyd med meg. Men da jeg fikk åpenbaringen av at han elsket meg og at jeg var planlagt før skapelsen av, forandret det seg! Efeserne 1,4: «Slik Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for Ham i kjærlighet.»

Min oppfatning av Gud var at han var en streng dommer, som ikke var fornøyd med noen ting ved meg, dømme meg og straffe meg! Lite ante jeg at jeg kunne være nær Ham. Erfare Ham og kjenne Pappa Gud sitt nærvær.

Etter at jeg ble frelst, fikk Jesus som Herre i mitt liv. Da begynte jeg å lese mer om pappa Gud i skriften, men det tok år før jeg virkelig ble godt kjent med Han. Til tider har jeg kjent hvordan Pappa sitt nærvær kommer over meg, der han fyller meg med en fred som overgår all forstand og han forteller meg hvor høyt elsket jeg er! Han pleier å hviske til meg, «Daniel! Jeg elsker deg! Du er min sønn! Jeg er så stolt av deg! Jeg er din Pappa! Jeg ser deg!

Når jeg da hører min Himmelske Pappa snakke til meg, da betyr anerkjennelse fra mennesker veldig lite! Og det viktigste er hva Gud sier om meg! Når jeg vet hvem jeg er i Ham, så betyr det ingenting når en opplever motgang i verden! Som skriften sier: Når Gud er for deg, hvem kan da være imot deg?

Ord fra Herren:

Jeg vet alt om deg! Jeg er din Himmelske Pappa og mitt største ønske er at du skal få lov til å være mitt barn! Jeg elsker deg og sendte Jesus for å dø på korset for deg, når du tar imot Jesus, tar du imot meg! Jeg er sann kjærlighet. Du er planlagt av meg, jeg visste nøyaktig når du skulle bli født! Jeg har tallet på alle dine hårstrå! Jeg kjente deg før skapelsen av og i meg lever du og er til! Jeg kan tilby deg mer enn din jordiske far noensinne ville kunnet! Jeg venter på deg, vil du bli mitt barn?