Filipperne 4:6-7 – “Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

Dagens vers: : «Lukas 18:27 – “Han svarte: Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.”

Dagens bibelkapitler: 4. Mosebok 7- 8 og Lukas 24

I hverdagen kan det være lett å bli oppslukt av stress og bekymringer, men det er viktig å huske på at vi kan stole på Gud og hvile i Den Hellige Ånds nærhet. I Bibelen står det: “Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen forstand.” (Ordspråkene 3:5). Dette verset minner oss om at vi ikke trenger å stole på vår egen forståelse av ting, men heller stole på Guds veiledning og visdom.

Når vi stoler på Gud og hviler i Den Hellige Ånds nærvær, kan vi oppleve en fred og trygghet som går utover det vi kan forstå med vår egen forstand. Vi kan slippe bekymringene våre og vite at Gud har alt under kontroll. I Matteus 11:28 sier Jesus: “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.” Jesus inviterer oss til å komme til ham og finne hvile i ham.

Det kan være vanskelig å stole på Gud og gi ham full kontroll over våre liv, men når vi gjør det, vil vi oppleve en frihet og glede som ikke kan komme fra noe annet. Gud ønsker å være nær oss og hjelpe oss gjennom hverdagen vår. Vi trenger bare å åpne hjertene våre for ham og invitere ham inn.

Når vi stoler på Gud og hviler i Den Hellige Ånds nærhet, kan vi også være trygge på at han vil veilede oss på veien videre. Vi trenger ikke å bekymre oss for fremtiden eller være redd for hva som vil skje. Gud er med oss, og han vil lede oss gjennom alt som kommer vår vei..

La oss derfor ta et øyeblikk i dag for å stille oss selv for Gud og be om hans veiledning og fred. La oss gi ham kontrollen over våre liv og stole på hans visdom og veiledning. Når vi gjør det, vil vi oppleve en frihet og glede som kommer fra Ham.

La oss huske på Ordspråkene 3:5 og stole på Herren av hele vårt hjerte. La oss også huske på Jesu ord i Matteus 11:28 og komme til ham for å finne hvile. Gud er med oss gjennom hverdagen vår, og han ønsker å hjelpe oss. La oss stole på ham og hvile i hans nærhet.

Spørsmål du kan stille deg – Hva praktiske steg kan du ta rett mot det å stole på Gud? –Hvordan kan du overgi kontrollen til Gud?

Ord fra Herren:

“Jeg har kontrollen over ditt liv, og jeg vil beskytte deg med min ledelse. Du kan stole på meg, for jeg kjenner deg bedre enn noen annen. La meg lede deg gjennom livets stormer, for jeg vil alltid være med deg og holde deg trygg i mine armer.” –