Jesaja 11,1: «En Kvist skal skyte opp fra Isais stubb, en Spire fra hans røtter skal bære frukt. Herrens Ånd skal hvile over Ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren.»

Dagens vers: Matteus 26,28: «Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 5-6 og Markus 2

Priset være Herren! Han kom til oss, reddet oss, døde for oss og reiste oss opp ! Ettersom Adam og Eva syndet i Edens Hage, trengte Gud å utføre en handling for å redde menneskeheten! Straffen for syndefallet var død, sykdom og synd! Jorden ble forbannet og mennesket mistet sin kontakt med Gud! Plutselig var Gud fjern og langt borte. Men priset være Herren. Gud utvalgte seg et folk, og et land! Nemlig det jødiske folket! Og han utvalgte landet Israel og Betlehem, Davids by som fødestedet for Messias! Gud utvalgte Jerusalem til å være Guds by og i den byen døde nemlig Messias, Jesus for oss på korset!

Gud møtte Abraham, gav ham løftet om at utfra hans folk, skulle hele jorden bli velsignet. Senere møtte Gud Moses som var av Israelsk opphav. Gud gjorde Moses til en profet og gav han Moseloven som gjaldt for det jødiske folket! Gud skilte jødefolket fra alle andre folkeslag i verden og det var igjennom Jødene at Messias kom. I skriften sier Jesus at frelsen er fra jødene!  Johannes 4,22: «Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.»

Etter hundrevis av år, oppfylte Gud løftet til Abraham, 1 Mosebok 22,18 «I din slekt skal alle folkeslag på jorden velsignes…»

Fra begynnelsen av den jødiske bibelen helt fram til slutten, er skriften fullpakket av profetier om at det skal komme en jødisk, frelser, «Messias» som skal bringe fred og gjenopprettelse på jorden! Les gjerne hele kapitlet, her i Jesaja 53,5 «Men han ble gjennomboret for våre lovbrudd, Han ble knust for våre synder. Straffen rammet Ham for at vi skulle ha fred ved Hans sår har vi fått legedom.»

Jesaja 9,6: «For et barn er oss født, en Sønn oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far, og Fredsfyrste.»

Jesaja 9,7: «Herredømmet skal bre seg vidt, og freden være uten ende over Davids trone og over Hans kongerike. Han skal grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid»

I det nye testamentet oppfylte Jesus over 350 profetier( hendelser som var forutbestemt fra skriften)! Dette indikerer at Jesus er Guds utvalgte og selve Messias. Og den nye pakten er Jesus sitt blod, utgitt for frelse til de som tar imot det. (Matteus 26) Jesus sier i Johannes 15,6: «Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Far uten ved Meg.» Dermed kan du med full tillit hundre prosent satse på Jesus og vite at Han aldri vil svikte deg! Han er Livet, stol på Ham!

Spørsmål du kan stille deg – Hva tenker du om at Gud har oppfylt sitt løfte ved at Jesus ble født og døde på korset ? – Hva slags profetier om Jesus fra det gamle testamentet syns du er sterkest?

Ord fra Herren:

Jeg er veien til Gud! Jeg er frelseren! Jeg er oppfyllelsen av loven. Jeg er Gud og jeg representer friheten og livet du lengter etter. Jeg har kjøpt og betalt prisen for deg med mitt dyrbare blod! Jeg har gitt alt for deg! Jeg elsker deg!