Johannes 6,51: «Jeg er det levende brød som kommer ned fra Himmelen. Hvis noen spiser av dette brødet, skal han leve evig. Brødet som Jeg skal gi, er Mitt legeme, som Jeg vil gi for verdens liv.»

Dagens vers: Johannes 6,35: «Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri noensinne tørste.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 3-4 og Markus 1

Vi er så heldige som har fått del i bibelens løfter og skrifter. Når du leser i skriften skal du ikke lese dette som en historiebok, men som en løftes bok som taler rett inn i ditt liv og situasjon.

Jesus forteller oss at han er livets brød. Med dette indikerer han at han er kilden vi lengter etter. Som mennesker er vi i det naturlige avhengige av å spise for å kunne leve, mens i det åndelige er det Jesus vi trenger for å kunne leve. Her gir Jesus oss løftet om at vi aldri skal sulte når vi kommer til ham. Jesus mener her at vi ikke trenger å søke etter åndelig mat andre steder, ikke i andre religioner, new age, nyreligiøse bevegelser eller sekter. Heller ikke i åndelig mystikk. For i Jesus er all den åndelige maten vi trakter og lengter etter.

Jesus sier at den som spiser av hans brød, skal leve evig. Dette indikerer at vi trenger å utføre en handling. En ting er å tro på brødet, en annen sak er å spise brødet. Mange mennesker har hørt om Jesus, men bare de færreste har gitt livet sitt til ham og tatt imot frelsesverket som han har gjort for menneskeheten.

Dermed skal du med full sikkerhet vite at Jesus er nok! Han er alt du trenger og Han er selve livet! Du trenger ikke å søke etter åndelig føde noen andre steder enn i bibelens skrift hos Jesus Messias.

Tenk så privilegerte vi er som har en mester som har gitt sitt liv for oss! Jesus har gitt sitt legeme for deg, slik at du aldri skal dø! Fortell gjerne andre om dette levende brødet! Jesus sier med kjærlighet til deg hvem han er og hvor han kommer fra: «Jeg er det levende brød som kommer ned fra Himmelen.»

Spørsmål du kan stille deg – Hva betyr det for deg at Jesus er livets brød? – Hvordan kan du i praksis ha Jesus som hovednæringskilde i ditt liv?

Ord fra Herren:

Jeg har skapt deg til fellesskap med meg! Jeg er levende, jeg er virksom og jeg er alt du både trenger og lengter etter! Kom til meg og spis mitt brød! Drikk mitt blod. «Ta, et! Dett er mitt legeme»! I meg så har du alt! Jeg er ovenfra og jeg er din skaper! Jeg kjenner deg og kaller deg til dypt fellesskap med meg! Vær i meg, spis mitt legeme og påkall mitt navn! Jeg døde for deg på korset og jeg ga mitt legeme for at du skulle få leve! Vær i meg og jeg vil være i deg!