Å FINNE EN MENIGHET

Å FINNE EN MENIGHET

Menighet = Guds familie, som møtes, heier på hverandre og sammen deler troen sin på Jesus.

Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. Apg 2:44
Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Apg2:47

Når du nå har tatt imot Jesus, er det viktig at du finner deg en god åndelig familie. Som troende er vi kalt til å stå sammen og å leve livet sammen. Dette skjer ved et åndelig fellesskap, der du får lov til å stå sammen med flere. Som troende er du ikke kalt til å være alene. Du har nå mange brødre og søstre i Herren. Gud selv har innsatt fellesskap for at det skal være oppbyggelig, slik at vi skal ha en tilhørighet.

Hva er en menighet?
En menighet er et åndelig fellesskap der man står sammen i troen på Jesus. Man pleier da å møtes på søndagene, ofte kl. 11 eller kl. 17, for å feire troen sammen.
Menigheten er Guds kropp på jorden i form av et fellesskap. En menighet består gjerne av en pastor og en forsamling av mennesker. I menigheten er det i tillegg innsatt evangelister, profeter og apostler, men det er ikke alltid at man finner tjenestegavene der.

Menigheten er Guds embete på jorden. Menighet er fellesskap. Det finnes flere ulike typer fellesskap, f.eks. husfellesskap, der man samles i hjemmene. Det finnes små menigheter og større menigheter.
Og Han la alle ting under Hans føtter, og ga Ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er Hans kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle. Efeserne 1:22

Hvorfor gå i en menighet?
Et av hovedpoengene med en menighet er at det skal være en familie. At det skal være et hjem der kan komme sammen, lære om Gud, søke Herren sammen og bruke tid med Ham.
Vi trenger rett og slett fellesskap og hverandres selskap; er vi for mye alene, blir vi svake og et lett bytte for fienden. Vi trenger hverandre. Vi trenger lærere, pastorer, evangelister, apostler og profeter som kan hjelpe oss til å vandre dypere med Gud. Står vi sammen er vi mye sterkere enn om vi er alene.
Jeg (Daniel) anbefaler alle å ha en familie, en åndelig familie, som du kan dele både troen og livet med.

Hva bør en sunn og god menighet ha?
En menighet bør ha et syn på at Jesus er både sann Gud og sant menneske. At Han alene er Veien, Sannheten og Livet.Jesus sier om seg selv: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg. Johannes 14:6 Den som tror på sønnen, har evig liv. Johannes 3:36 Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri noensinne tørste. Johannes 6:35. At menigheten praktiserer og tror at Guds kraft er aktiv i dag og at Den Hellige Ånds utgytelse er tilgjengelig for enhver som søker Ham.

Lar tjenestegavene være i fokus
Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, nå nådegaver til å helbrede, så til å hjelpe, til å styre, til å tale forskjellige tunger. 1:kor 12:28

 

Ellers er det viktig at menigheten:

… praktiserer og tror at Guds kraft er aktiv i dag
Det er også viktig at de tror at Den Hellige Ånds utgytelse er tilgjengelig for enhver som søker Ham. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. 1.Kor 4:21 
For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1.Kor 1:18
… i kraftige tegn og under, i Guds Ånds kraft, slik at jeg fra Jerusalem og rundt om like til Illyria fullt ut har forkynt Kristi evangelium. Rom 15:19

… har fokus på læren om at Gud er god og at Han er for oss.
At en er klar over at det er Guds godhet som leder oss til omvendelseSkjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Rom.2:4

… er åpen for at Gud helbreder i dag og at de praktiserer det
Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger (…). De skal legge hendene på syke og de skal blir friske. Mark. 16:18

… tror på de 5 tjenestegavene
Og Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp. Ef. 3:14

Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, nådegaver til å helbrede, så til å hjelpe, til å styre, til å tale forskjellige tunger. 1.Kor.12:28

er åpen for og praktiserer Den Hellige Ånds gaver (som det står om i 1.Kor. 12)

tror på Åndens dåp
For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli Døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. Apg.1.5

Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Apg.1.8

…lar tjenestegavene være i fokus
Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, nå nådegaver til å helbrede, så til å hjelpe, til å styre, til å tale forskjellige tunger. 1:kor 12:28

Det finnes ingen regel som sier at man ikke kan gå i flere menigheter. Jeg vil faktisk anbefale deg å være med i flere menigheter – så lenge du har et sted som du kan kalle for ”min familie”.

En menighet skal ikke være som en kinosal der man bare sitter og ser på. Nei! En menighet skal være et ressurssenter, der man blir trent opp, utrustet og får åndelig mat – et sted der man vokser og blir sterke i troen 🙂

NOEN FLOTTE MENIGHETER I NORGE