Blog 2

Welcome to My Blog

Here is a masonry blog layout with no sidebar
Dagens hilsning 15.12.20

Dagens hilsning 15.12.20

Da har jeg lyst til å blogge litt ifra dagen min idag. Jeg kjenner det er godt å leve. Liver er i seg selv en stor velsignelse. Det å få lov til å leve, puste og være frisk, det kan en aldri ta for gitt. Det er noe spesielt herlig i nettopp det å få lov til å leve...

Innspilling & Firestarters 7/5/19

Innspilling & Firestarters 7/5/19

Alive- Innspilling med Anette Hadde en flott sesjon med Anette Stokke for innspilling av den nye TV-serien Alive. Denne serien gleder vi oss veldig til. Det blir veldig gledelig når den kommer ut! Anette delte her om tro og hun gjorde en utrolig god jobb! Her har...

17 mai i Tønsberg

Denne 17, Mai dagen i Tønsberg ble fin og jeg er glad for å ha vært og feiret dagen her. Det har bært en fin og unik dag, 17 mai handler ofte om hvem du er sammen med, hva du gjør...

Den nye pakten i Jesus 26.1

Den nye pakten i Jesus 26.1

Jesaja 11,1: «En Kvist skal skyte opp fra Isais stubb, en Spire fra hans røtter skal bære frukt. Herrens Ånd skal hvile over Ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren.» Dagens vers: Matteus 26,28: «Dette er mitt...

Jesus er livets brød 25.1

Jesus er livets brød 25.1

Johannes 6,51: «Jeg er det levende brød som kommer ned fra Himmelen. Hvis noen spiser av dette brødet, skal han leve evig. Brødet som Jeg skal gi, er Mitt legeme, som Jeg vil gi for verdens liv.» Dagens vers: Johannes 6,35: «Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg,...

Å skue Jesus 24.1.21

Å skue Jesus 24.1.21

Johannes 14,15: «Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. Og Jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid.» Dagens vers: Johannes 15,5: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye...

Frelse på kvelden!

Frelse på kvelden!

3 personer i 20 årene ringte meg, de fortalte at de fulgte med på min youtube kanal. En ringte først, så 2 andre. Jeg fikk så bedt for de, for frelse! Og jeg fikk fortalt de at Jesus elsker dem og døde for de på korst. Vi ba frelsesbønn sammen og jeg fortalte at de...

Frelse og god mat! 23.1.21

Frelse og god mat! 23.1.21

Utrolig spennende kveld. Jeg var med noen venner  fra Fire Life. Vi besøkte Edna! Og vi spiste middag og takket Jesus! Så fikk vi delt evangeliet igjennom en app. Var da med Cecilie:) Og vi fikk bedt for noen ungdommer. Cecilie delte sitt vitnesbyrd om hvordan...

Intimitet med Jesus 23.1.21

Intimitet med Jesus 23.1.21

Johannes 17,3: «Dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som du har utsendt...» Dagens vers: Johannes 15,9: «På samme måten som Far har elsket Meg, har også Jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet!» Dagens bibelkapitler:...

Å tjene Gud ut ifra lidenskap 22.1.21

Å tjene Gud ut ifra lidenskap 22.1.21

1.Tessalnonikerne 1,11: «Han vil oppfylle hos dere all god vilje etter sin godhet og skape troens gjerning med kraft...» Dagens vers: Salme 21,3: «Det hans hjerte ønsket, har du gitt ham, du har ikke nektet ham det hans lepper ba om.» Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok...

Din søvn skal være søt 21.1.21

Din søvn skal være søt 21.1.21

Salme 46,11: «Fall til ro og kjenn at Jeg er Gud! Jeg skal opphøyes blant folkeskarene, Jeg skal opphøyes på jorden!» Dagens vers: Ordspråkene 3,24: «Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt.» Dagens bibelkapitler: 1....

Fullfør Ditt løp 20.1.21

Fullfør Ditt løp 20.1.21

1.Korinter 9,24: «Vet dere ikke at alle som deltar i et kappløp, er med og løper, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at der kan vinne den.» Dagens vers: Matteus 22,37-39: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av all din sjel og av all din...

En god Himmelsk Pappa 18 & 19.1.21

En god Himmelsk Pappa 18 & 19.1.21

Jakob 1,17: «All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.» Dagens vers: Romerne 8,31: «Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?» Dagens...

ACTs 8 Nettverk!

ACTs 8 Nettverk!

Da dro jeg til Oslo helgen 15-16 Januar for å være med på Acts8 samling. Det er et vennskapelig nettverk som jeg var med på når det startet i 2017. Her er vi flere evangelister som er samlet, som deler erfaringer og bygger vennskap intensjonelt, der vi kan stå sammen...

Pappa Gud elsker deg 16 & 17.1.21

Pappa Gud elsker deg 16 & 17.1.21

Johannes 16,27: «For Far selv elsker dere, fordi dere har elsket Meg og trodd at jeg kom fra Gud.» Dagens vers: 1. Johannes 3,1: «Se hvilken kjærlighet Far har gitt oss, at vi skal kalles Gud barn!» Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 34 -37 og Matteus 18-20. Spørsmål du...

Få øynene dine åpnet 15.1.21

Få øynene dine åpnet 15.1.21

1.Korinter 2,10: «Men Gud har åpenbart det for oss ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja også Guds dybder.» Dagens vers:  Lukas 24,31: «Da ble øynene deres åpnet, og de kjente Ham igjen, men Han ble usynlig for dem.» Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 31-33...

Ta opp ditt kors og følg Jesus 14.1.21

Ta opp ditt kors og følg Jesus 14.1.21

1.Korinter 1,18: «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» Dagens vers:  Matteus 16,24: «Hvis noen vil komme etter Meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg.» Matteus 16;25: «For den...

Kom til hvilen i ordet 13.1.21

Kom til hvilen i ordet 13.1.21

Hebreerne 4,10: «For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine.» Dagens vers:  Hebreerne 4,12: «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det...

Det er kraft i dine ord 12.1.21

Det er kraft i dine ord 12.1.21

Ordspråkene 18,21: «Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal spise frukten av den.» Dagens vers:  Ordspråkene 15,4: «En sunn tunge er livets tre, men når den er falsk, brytes ånden ned. Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 25-26 og Matteus 14. Visste...

Du har fått råderett 11.1.21

Du har fått råderett 11.1.21

1.Mosebok 1,26: Da sa Gud: «La Oss forme mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og hver kryp som rør seg på jorden» Dagens vers:  1.Mosebok 1,27: «Så skapte Gud...

Fri fra fordømmelse 10.1.21

Fri fra fordømmelse 10.1.21

Romerne 8,1: «Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden.» Dagens vers: 1. Johannes 3,20: «For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt.» Bibelvers: 1....