Mitt håp er i Herren og han alene

Salme 5:13

For Du, Herre, vil velsigne den rettferdige. Som et skjold vil Du omslutte ham med nåde. 

Salme 5:12

Men alle som tar sin tilflukt til Deg, skal glede seg. De skal for alltid juble av glede, for Du verner dem.

Matteus 16:27

For menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerning.

Åpenbaringen 5:5

Ikke gråt! Se, Løven av Juda stamme, Davids Rotskudd, har seiret!

Menighet

Viktigheten av fellesskap

Frelse

Bli kjent med Jesus 

Gi en gave

Økonmisk støtte 

Forbønn

Trenger du helbredelse? Vi ber gjerne for deg

Skattejakt

Video blogg

Møter i Skandinavia

Helbredelse på gata

Kingdom Lifestyle Page

Video
Bilder
Quotes

Daniel Haddal Facebook

Gi en gave

Klikk her for mer info