DE viktigste tankene for å bygge nettsiden i forhold til de sidene er er viktigst

Norwegian: 

1- Om Kingdom Lifestyle ( Tekst, bilde & video)

2- Om Daniel Haddal (tekst, bilde & Video)

3- Invitere Daniel Haddal  ( tekst, bilde & video)

4- Visjon. (tekst, bilde & video)

5- Forbønn (Skriv inn skjema) link bønnesenteret forbønn. (tekst, bilde & video) Helbredelse  Helbredelsesvideoer online + 10-30  forbønn) For forkjsellige diagnoser, kreft, rygg, øye, øre, bein kortere, nakke, astma, kohls osv.

6-  Kontakt oss (bilde, tekst)

7-  Møt Jesus (Frelse tekst + video)

8- Støtte Gi en gave/ Bli en støttepartner..

9- Referanser ( videoreferanser organsiasjoner og ifra Kristne ledere, tekst & bilde)

10-

11-

12-

13-

14-

15-

 

 

 

English 

1- About Kingdom Lifestyle

2- About Daniel Haddal

3- Invite Daniel Haddal”  / (Make the site, but publish it when time is ready)

4- Vision 

5- Prayer Request ( Write inn) Link prayer ministry. ( healing video + 10-30 other video for specific healing)

6-  Contact us (picture & text )

7- Meet Jesus Salvation (video + tekst)

8- Gift Give a gift / Partnership

9- References ( References from leaders, churches  around the world & tekst med bilde)

10-

11-

12-

13-

14-

15-