utah-2052653

1- Gud er alltid trofast
Jeg har erfart at Gud alltid er trofast, han holder alltid et han har lovt.
Han kan stoles 100% på.

2- Jesus er det viktigste valget i livet.

I livet vårt er det mange gjøremål og mye som forventes av oss. Det er mye vi er pliktig til og mye kreves av oss som mennesker. Det viktigste, er valget av å følge Jesus 100% eller ikke. Livet handler om Jesus. Når en dør og står for evigheten er det kun gjennom Jesus vi kommer til paradis. Alle andre veier leder til fortapelsen. Livet på jorda er kort, derfor trenger vi å ha livsforsikring i livet vårt i orden. Plutselig er vi døde, vi har ingen garanti for morgendagen, men vi har en garanti for evigheten gjennom Jesus.

3- Jesus er spennende og rå.
Å følge Jesus er ikke kjedelig, det er ikke religion! Nei tvert imot, det er liv og det er frihet. Dog sagt fullstendig frihet, glede og godhet! Jesus er kanon på alle måter!

4- Bønn er viktig & det fungerer.

Å be er ikke kjedelig, nei nei. Bønn er fantastisk, det å få lov til å kommunisere med den høyeste Gud. Det å få lov til å prate med Han, ha samtaler og ha kontakt. Vite at når du ber, blir hele Himmelen påvirket til å virke for din sak, siden du ber for!

5- Jesus først deretter familie og til slutt tjeneste.
Den viktigste personen vi skal ha i livet er Jesus. Han må være på første plass. Deretter familien (om du er gift og har familie). Deretter kallet ditt. Er du singel, da Jesus- kallet og alt annet deretter. Er du gift - har barn? Da Jesus først, så familien og deretter kall/tjeneste. Mange misjonærbarn har blitt ødelagt ettersom foreldrene prioriterte tjeneste framfor sine barn. Samtidig må du sette Jesus foran alt. Hva hjelper det å komme inn i evigheten og Jesus spør deg, hvorfor tjente du meg ikke? Og du da svarer, vell familien ville ikke at jeg skulle tjene deg Jesus. Hva da? Var det verdt å gi slipp på kallet for å tjene Gud? Og husk Jesus er den eneste som frelser! Derfor må Han være på første plass foran enhver relasjon!

6- Du kan gjøre en forskjell

Ofte kan vi bli motløse av alle de millioner av problemer som er på denne jorda, at vi tenker hva kan lille meg gjøre? Vell jeg har innsett at istedenfor å se på problemene, skal jeg se på løsningene. Hva er løsningen? Kan jeg være løsningen. Og det tror jeg på. Jeg tror at jeg kan være løsningen på mange av problemene. At Gud i meg kan virke og atmosfærer må og kan forandres på grunn av det. På grunn av den kraften som er i Jesus sitt navn.

7- Det finnes håp.
Så lenge det er liv, er det håp. Du har sikkert hørt det ordtaket, og det stemmer veldig. Så lenge det er liv, er det håp. Sånn er det i veldig stor grad. Derfor trenger vi å ha liv for å kunne ha og gi ut håp til og for mennesker rundt oss! Vi troende er bærere av Guds godhet. Tro håp og kjærlighet er det største. 1. Korinter 13. Å miste håpet må vi aldri gjøre. For det er kraft i håpet. Er det liv i oss, er det fremdeles håp på alle områder.

8- Du kan forandre verden.

Du kan faktisk forandre verden gjennom det du gjør. Trofasthet er en stor nøkkel på det feltet. Ved å være trofast og følge det kallet som ligger foran deg, vil du kunne forandre verden? Hvordan kan spør du? - Et menneskes liv forandret om gangen. På den måten forandrer du verden, og vips, så skjer det store resultater. Jesus begynte med 12 disipler. De snudde verden opp ned! Det samme kan vi gjøre! Vi kan gi videre det vi har fått og gjøre en forskjell i andres menneskes liv.

9 - Drøm stort.
Vi begrenser oss selv ved å drømme lavt, ved å ikke drømme høyt, da begrenser vi alt sammen rundt oss. Dermed trenger vi å drømme stort. vi må drømme så stort at det virker farlig, at det virker skummelt, ubehagelig og ukomfrotabelt. Man kjenner i seg selv at drømmene blir så store at vi trenger Gud til det. Og det er nettopp det vi trenger. Gud ønsker at vi skal drømme! Det er gjennom vår visjon og at Gud virker. Jesus sier ofte, det blir som du tror! Dersom du tror skal du få se Gud herlighet. Dermed trenger vi å ha stort tro for å kunne se gjennombrudd. Dersom du kan se det, kan du ha det og du kan få det!

10 - Gud er på ditt parti
Ofte som troende er vi redde at Gud ikke vil velsigne oss, vi er redde for at Gud ikke liker det vi gjør. Så sant vi gjør det av rene motiverer, det er noe vi brenner for og noe som ligger på vårt hjerte. Da skal vi få se Guds velsignelse over våre hender. Herren vår Gud er med oss. Josva 1:8 Har jeg ikke sagt deg, vær sterk og modig. Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Gud ønsker at vi skal kunne forandre kultur. Bringe ære til Hans navn gjennom våre hender, gjennom vår kreativ tenking. Gjennom våre ideer! Gud venter på at i skal komme med neste konsept, neste oppfinnelse. Gud ønsker og at vi skal ha det godt! Han vil at vårt sjel skal ha det godt så vell som vår ånd. Gud elsker at vi trives. Gud skapte verden så fin og kreativ med all slags natur, slikt at vi skulle kunne nyte den.

11 - Du blir som de du er med.
Du har sikkert hørt utsagnet. Du blir lik de du bruker tid med. Tro meg, det stemmer. Det er har jeg lært etter 30 år på denne jorden. Derfor, bruk tid med Jesus, da blir du lik Ham. Bruk også tid på salvede mennesker, som lever med Herren. Da blir du lik de også. Beste måten å få gjennombrudd på er, å følge/være sammen med mennesker som lever i det mål av gjennombrudd som du lengter etter.

12 - kjærlighetssorg er en reell sorg.
Etter å ha levd 30 år på denne jord, har jeg erfart og sett den dype smerten av et knust hjerte. Hvordan kjærlighetssorg kan være knusende dyp. Det er ikke for noen grunn at Salomo sier: Bevar ditt hjerte framfor alt, for livet utgår derifra. Tro meg, jeg har sett, følt og kjent hvordan slike krefter kan knekke mennesker. Derfor er det så viktig å beskytte hjertet sitt. Samtidig ikke ha en mur rundt. Men vær brennende nøye på hvem du åpner hjertet ditt til. Hvor gladere en blir i noen, jo mer smertefullt kan det bli.

13 - Guds kjærlighet leger hjertet og fornyer ens sjel.
Det har jeg sett og selv erfart, hvordan Guds kjærlighet vil lege et knust hjerte. Knuste hjerter leges ved å komme til Gud. Tingen er ikke å ikke elske. Men å våge og elske, være plantet i Kristus og komme til Gud med hele hjertet for legedom om det blir såret. Hva er det som kan knuse et menneskes hjerte? Forræderi, knuste drømmer, ødelagte relasjoner, forholds brudd, skuffelser, tillitsbrudd. Istedenfor å ha en mur rundt hjertet, kan vi heller la Jesus lege hjertet vårt om vi blir såret. La oss trakte etter å elske de rundt oss. Om det er snakk om forhold, tør å gi hjertet ditt. Du dør ikke, det bare føles slikt, men Jesus leger deg og tar deg dypere og inn i sin legedom på en mektig måte.

14 - Det et menneske sår, det vil han høste.
Dette er jo noe som skriften selv sier. Er det reelt, å ja. Så til de grader. Sår du smil, høster du smil. Sår du glede, høster du glede. Sår du Jesus, høster du frelste sjeler. Sår du sinne, høster du ødelagte relasjoner. Derfor må vi tenke som Jesus sier:” Gjør mot andre, det du vil at andre skal gjøre imot deg.”

15 - Tilgivelse er veien til fred.

Ettersom jeg i mine 30 år, har erfart mye vondt i livet mitt. Jeg har vært mobbeoffer fra jeg var 10 år til jeg var rundt 21år gammel. Jeg har blitt trakassert av mange. Vært i mange episoder, der jeg har grått ut ifra hva jeg har opplevd av avvisning, smerte, bank, utfrysing, verbale sårende ord - sterk mobbing osv. Jeg Daniel, hadde så mange som jeg var redd. Var redd for å treffe mennesker som hadde såret meg. Men i Jesus mottar vi tilgivelse. Jesus er tilgivelse. Gud sier vi skal tilgi, på tross av. Det spiller ingen rolle om det ikke er vår feil. Vi må tilgi. Tilgivelse er veien til fred. Jesus sier i skriften at vi skal tilgi. Jesus går så langt og sier. At dersom vi ikke tilgir våre skyldnere, vil heller ikke vår Far i Himmelen, tilgi oss for vår skyld. Tilgivelse er også veien til fred. Det er veien til fred i hjertet. Det er veien for å kunne erfare total frihet, glede, kraft og godhet i livet. Det er veien vi må gå. Uansett!
Når vi tilgir blir vi selv satt fri. Det har jeg erfart i mitt liv! Jeg har tilgitt mange. Flere har jeg tilgitt mange ganger, for smertene pleide å dukke tilbake. Jeg velger å leve i en konstant livsstil av tilgivelse.

16 - Jesus er Herre over omstendighetene.
Det spiller ingen rolle hva du erfarer, eller hvordan omstendighetene i livet ditt ser ut. Jesus er Herre over alle omstendigheter. Så vell som store og så vell som små. Derfor gi akt på å inviter Jesus inn på alle områder i livet ditt. Vær nøye på det! Gi Jesus alt, slipp han inn på alle områder av ditt liv. Frykt ikke. Herren din Gud er med deg.

17 - Visjon skaper revolusjon.
Visjon er det vi trenger for å kunne leve et liv av gjennombrudd. Vi må tørre å drømme, plante, leve og være visjonær. Kan du se det, da kan du få det! Derfor vær visjonær. Se for deg hvordan du ønsker livet ditt skal være. Se for det hvordan du ønsker å tjene Herren. Tør å han en visjon. Finn ut hva du lengter etter? Hva du drømmer om? Hva vil du med livet ditt? Hvorfor lever du? Hvordan vil du tjene Gud?

18 - Himmelen er ditt hjem.
Etter å ha levd på denne jorda i 30 år, finner jeg ikke et sted der hjertet mitt sier, å her er mitt hjem. Dette er mitt sted. Nei, jeg ser på meg selv som en forbigående skapning, som er rotet i Himmelen. I Himmelen er mitt hjem. Der er mitt hus, der er mine venner, der er mine elskede, der er mitt håp. Her på jorden er jeg på besøk. Skulle jeg ved Guds nåde få 60 år til og dermed blir 90, vil jeg være meget takknemlig for det. Skulle jeg leve til jeg ble 110 år, har det og vær herlig. Men jeg lever evig. Jeg lever ikke for her og nå. Nei! Jeg er en evig skapning. Himmelen er mitt hjem. Der tilhører jeg. Derfor er ikke mitt rike i denne verden. Jeg er en sønn av Gud, jeg er en arving, jeg er delaktig av Guds rike i Himmelen. Derfor vet jeg at livet her på jorden er forbigående, men Himmelen er min evige fredsbolig.

19. Livet forandrer seg.
Livet vårt består av sesonger. Ingenting av det vi ser er evig. Alt er midlertidig. For hver dag som går blir vi eldre, vi blir eldre for hver enn dag. Ingenting varer evig. Vi kommer til å dø en gang. Jesus sier i skriften. Den som tror på meg, skal leve selv om han dør. Derfor i Jesus har vi evig liv. Vi trenger ikke å være redd for døden. Vi er evige skapninger.

20. Satan er beseiret.
Mørkets rike har ikke noe makt over oss troende. Hvorfor det? Fordi Jesus har beseiret djevelen og mørkets rik på korset. Vi er på vinnerlaget. Vi er enda i en krig åndelig ja. Men vi har vunne seier i Jesus. satan vet at hans tid er kort. Dermed er han svært aktiv med å ødelegge og skremme. Derfor skal vi som har vunnet seier i lammet glede og fryde oss. Vite at vi har vunnet seier med Jesus. La vårt fokus være på det Jesus gjøre og ikke på det fienden kommer med. La oss se på Jesus. La oss se hvordan Jesus vinner seier i alt sammen og i alle ting vinner gjennombrudd!

21. Alt er mulig for den som tror.
Jesus sier det, skriften sier det og jeg tror det. Alt er mulig. Jeg har fått sett hvordan saker som virker helt umulig, blir mulig siden vi lever i Jesus og er i Ham. Jesus er nøkkelen til vær fred, til vær herlighet, til vår gjennombrudd. Når et menneske ønsker noe dypt fra sitt hjerte, er det helt utrolig å se hvordan slike ønsker blir besvart. Jesus selv er for at vi skal tro. At vi skal innta nytt land. Be, så skal dere får sier skriften. Bank på så skal det åpnes opp for dere. Hvorfor får vi? Hvorfor åpnes det opp! Det skal jeg fortelle deg! Det er siden vi er i Kristus og vi kobler oss på troens opphavsmann.

22. Gud min Far kjenner meg og Han forstår meg. Han setter mennesker rundt meg som er glad i meg, forstår meg og anerkjenner den jeg er .
Gud kjenner meg på dypet. Han vil alltid ta vare på meg og passe på meg! Han er god og han er beskyttende! Han kjenner meg. Han passer og på at jeg skal ha mennesker rundt meg som er glade i meg og som bryr seg.

23. Jesus Kristus er min beste venn. Han elsker å være involvert i hele livet mitt. Han har omsorg for hele meg, også ting som virker uviktig.
Jesus er min beste venn. Jeg kan alltid regne med Han. Det spiller ingen rolle hva det er, jeg vet at Han er alltid med meg og passer alltid på meg. Jeg trenger ikke å frykte. Jesus ser til meg og Han passer på meg absolutt hele tiden. Jeg er så dyrbar for Jesus at ord kan ikke beskrive det. Jeg er Hans elskede og Han er min!

24. Min Himmelske pappa er med meg absolutt hele tiden, og jeg har det bra sammen med Ham. Hans nåde er nok for meg, Han vil møte alle mine behov.
Min Himmelske Far er alltid med meg. Han ser alle behovene, til og med fram i tid før jeg trenger de. Han gir meg kraft til å skaffe gjennombrudd. Hans velsignelse kan stråle i og gjennom meg til enhver tid. Jeg trenger ikke å være redd. Han passer på meg, Han tar vare på meg i alt.

25. Jeg trenger ikke frykte, Gud passer på mitt hjerte. Han under meg nære relasjoner. Hvis jeg skulle bli såret, leger Ham mitt hjerte.
Gud er med meg. Han unner meg at jeg får ha nære sunne relasjoner. Skulle jeg bli såret, da vil Gud beskytte meg og ta vare på meg.

26. Idet jeg først søker Guds rike, kan jeg hvile i at Gud gir meg en god kone og akkurat det jeg trenger til rett tid.
Det punktet trenger jeg ikke å utbrodere, den kan stå slikt.

27. Det Gud sier er sant. Han kan ikke lyve. Hans ord er sanne, Hans løfter er virkelig og gjelder for meg.

28. Jeg er verdsatt både av Gud og mennesker. Jeg er mer enn bra nok, fet jeg gjør blir suverent fordi er jeg salvet av Gud.

29. Den Hellige Ånd er alltid med meg. Han hjelper meg. Han hjelper meg i alle situasjoner, og Han gir meg visdom, tyngde og forstand. Han sender også mennesker som hjelper meg.

30. Se alltid framover og ha blikket festet mot Det Himmelske.
I Livets løp har jeg lært meg at jeg alltid må se framover, ikke se tilbake. Ikke se på omstendighetene, ikke se på det som er vanskelig. Men se på det som er mulig. Herre ikke arge seg over hva som kunne ha vært, men se på det som kan bli. Derfor, alltid se framover, se framover mot det Himmelske.

Da håper jeg at dette her var til oppmuntring og styrke for deg!

jesus_christ_image_183