7 nøkler for et godt fundament for 2023

#Nøkkel 1
Jesus-fellesskapet
-overgivelse til Herren
-kjenne Jesus
-lese i skriften
-vandre med Gud
-gå på dypet
-kjenne Jesus & Herrens nærvær
-etterjage Guds rike
-Gi Gud kontrollen for livet
-Gi Gud all smerten og vanskeligheter
-Opphøye Jesus framfor alt

#Nøkkel 2
Gi Gud din hverdag
-Tjen Herren
-Guds fulle rustning
-Hvilende bønn
-Fylt opp
-Vandre i kjærlighet
-Virke i kjærlighet

#Nøkkel 3
Tilgivelse
Leve en livsstil av tilgivelse
4 bibelvers om tilgivelse
-Ikke ha bitterhet
-ikke ha hat
-ikke ha sinne
-ikke ta hevn
Skille mellom sak og person
Ikke ordne opp selv
-Gud kompanserer

Hevnen tilhører Gud

#Nøkkel 4
Visjon for livet, tjeneste og vandring
Strekk seg etter det som ligger foran
Ikke se seg tilbake
Ta tanker til fange
Fokus
Gå etter retningen av den gudgitte hensikten som er gitt deg

#Nøkkel 5
Fellesskap, underleggelse, autoritets-linje
-Felleskap med søsken i Herren
-være med troende, bli inspirert & oppmuntret, brenne for Gud!
-Ha ledere som kan snakke inn i livet ditt
-Ha ledere som en kan betro seg til
-Forstå autoritets linjene i Guds rike

#Nøkkel 6
Vandre i og respondere i kjærlighet
Gjøre godt mot de som forfølger
Velsigne de som hater
Elske mennesker
Lide egen tap for Guds rikes fremgang
Legge ned egen rett
Ok med å lide tap

#Nøkkel 7
Nød i hjertet for mennesker
-Brann i ditt i ditt indre
-Samarbeider med Himmelen
-gjøre disipler
-forkynne evangeliet
-elske mennesker!
-Forløse Guds rike!

Source