Da har det vært noen flott dager i Kristiansand som jeg fikk i fra Mandag til Torsdag. Var da sammen med gode venner og det var utrolig fint. En av grunnene til jeg kom, var for å være med på åpningen av “praksis”. Der Salem menighet hadde tatt i bruk kurset” Firestarters”.

Dette var første gangen der noen menigheter i Norge, arrangerer kurset. Åpningsmøtet var Onsdag 22 Mars. Da var det mer enn 42 deltagere som var med, da sammen med 15 veiledere til å drive kurset.

Hovedlederne for den utadrettede aktiviteten “praksis”, som skal være med å utruste kristne til å leve Jesus-livet i hverdagen er Jan Terje Andersen. De har da og et team sammen med seg til å drive dette.

Firestarters
Er et Jesus-fokusert 12 ukers kurs for å utruste troende til å bli vekkelsesbærere i hverdagen! Det har vært veldig fint å være tilstede på møtene og herlig å vitne hvordan Gud allerede har møtt deltakerne og det gjennom første undervisning forteller en begeistret Eirik Larsen!

Se hvordan det gikk: