John Arnott ber for Norge

Av: Daniel Haddal

John Arnott, pastor i Toronto Christan Felloewship, var sist Onsdag, gjest på TV Visjon Norge. Arnott delte her med frimodighet om Herrens gjerninger og om det Gud ønsker å gjøre i Norge i tiden som kommer.

Svært spennende var det å høre det Arnott hadde å fortelle da han hadde mye på sitt hjerte!

Jesus sier i skriften at Den Hellige Ånd for alltid skal være sammen med oss. Dette ble en åpenbaring for John Arnott som har stått i et verdensomspennende vekkelse i over 20 år.

”Den Hellige Ånds nærvær er smittsom! Han er min, jeg er Hans, og han er din.”

“Ofte snakker vi om Den Hellige Ånd, du kan gjøre dette men ikke dette. Vi prøver for ofte å drive kirke på egne premisser istedenfor Guds premisser.“

Jan Hanvold sa til John Arnott at hans bønn er at det Herren har gjort I Toronto, skal han gjøre her i Norge også.

”Et av våre nøkler og hemmeligheter, var at vi gav det videre! Men dessverre er det mange som vil holde salvelsen for seg selv, slikt at mennesker vil trenger dem. Det kaller jeg for en manns-modellen! Forteller Arnott!

”Kristne betyr på gresk, de salvede! Det vil si at vi er salvet til å utføre mirakler og til å kunne overføre dette livet videre.”

Heidi Baker!
Heidi var en utbrent misjonær i Mosambik på denne tiden. Hun var trøtt av all motstand. Heidi liker å si at det kostet henne 1 million dollar å komme til Toronto, for hun mistet mye av sin støtte. Hun kom til et stedet og ble meget møtt av Herren! Fremdeles liker hun å komme innom å bli møtt av Den Hellige Ånd.

I dag har Heidi Baker plantet mange menigheter. Tusenvis av menigheter har blitt plantet og millioner er blitt berørt! Mennesker har blitt berørt av Guds kraft og de gir det videre! Det er mange flere som har hatt lignende erfaringer som Heidi Baker.

Revival Allianse!
Revival Alliance, vil foregår i slutten av August, - september. Talerne som da vil komme er blant annet Bill Johnson, John Arnott og Che Ann og Heidi Baker. Målet med konferansen ettersom Arnott forklarte er å kunne overføre en kraft fra Himmelen over det norske folk for tenne i gang vekkelse.

Er du ledig på den tiden? Da kom gjerne og bli med på dette! Det blir et historisk øyeblikk!

Sterke ord av John Arnott:
”Gi meg deres morgen” Da brukte vi morgenen hjemme til å be, søke Herren og være i Guds nærvær.

Det andre ordet vi skulle følge var: ”Bruk tid med Guds menn og kvinner som er salvet av Herren. Det forsto jeg ikke til å begynne med, men så skjønte jeg det, at jeg skulle få en overført salvelse. ”

I 1994, brøt vekkelsen løs etter at Randy Clarck var på besøk i Toronto på denne tiden. Jeg ringte han og han kom. Den 20 Januar det året kom Randy Clarck. Etter dette møtet åpent Himmelen seg og Den Hellige Ånd falt. Siden den gangen har vi ikke vært den samme. Vi sa daglig, vi må gå en kveld til.

Nå er disse møtene spredt rundt omkring i verden. Og nettopp der får jeg håp for en global vekkelse. Vi gir det ut og alle vi kan gjøre dette! Vi kan alle være bærere av Guds kraft og spre det utover!

Millioner har vært innom.
Siden 1994 har millioner av mennesker vært innom møtene og blitt velsignet av Herren. På den tiden hadde vi faks-maskiner. Men ordet spredte seg og mennesker kom siden de ønsker Gud. Og de fikk et møte med Gud da våre vanlige medlemmer i menigheten ba for disse.

Mennesker dro hjem, de var transformert, videre delte de om det til sine venner igjen, deler Arnott med autoritet i sin stemme.

Veronica Sandaker:
Godt å høre Arnott forkynne om Den Hellige Ånd. Han er jo vår hjelper i hverdagen. Og Jesus sendte sin Hellige Ånd for at alle mennesker kan kjenne seg nær Jesus.

Jesus visste at for at Han skulle bo i oss, måtte han bo i oss med sin Hellige Ånd. Det er Den Hellige Ånd som er alt. Han underviser oss i hvordan vi kan be.

KLikk her og se møtet på VN Play

Se Daniels opplevelse av dagen