Norwegian:

Ålesund:
Greit nå, vi er her ute på reise til Ålesund, det kommer til å bli fantastisk. Det er 2. juni og det kommer til å bli flott, hei hei. Her har jeg Pernille med meg. Er du spent? Jeg er veldig spent, og forventer å se folk få et nytt møte med Den hellige ånd. Det er det jeg vil se, så det kommer til å bli fantastisk.

Ja, så vi er egentlig invitert til å komme til Ålesund, fikk oppdraget til å reise på dette spennende oppdraget om å dele evangeliet og streame live for Vision Norway og Jesus Marsj. Vi går med israelske flagg og forkynner Guds gode nyheter. Jeg har vært der flere ganger tidligere, men dette er faktisk din første gang. Hvordan føles det? Det er min første gang, og jeg følte definitivt det åndelige angrepet på forhånd, og det betyr bare at det kommer til å bli bra. Vi kommer til å forkynne evangeliet også på gatene med mikrofon, så forhåpentligvis vil mange bli frelst, og vi kommer til å forkynne i forskjellige kirker, så jeg er spent.

Ja, meg også, og det er definitivt gøy å … så tar vi et fly nå, flyr med Norwegian Airlines, håper det kommer til å gå bra. Og faktisk når vi lander i Ålesund tror jeg de henter oss rett til møtet, det er rett til møtet ja. Så vi ber Den hellige ånd om bare å ta over. Amen, amen, amen. Så ja, be for oss under hele dette arrangementet her, og det kommer til å bli ild, ild. Amen, greit.

English
All right now, we’re out here traveling to Ålesund, it’s going to be awesome. It’s the 2nd of June and it’s going to be great, hello hello. Here I have Pernille with me. Are you excited? I’m super excited and expecting to see people have a new encounter with the Holy Spirit. That’s what I want to see, so it’s going to be amazing.

Yes, so we’re essentially invited to come to Ålesund, got the mission to Ålesund’s great mission to share the gospel and to live stream for Vision Norway and Jesus March. We’re walking with Israeli flags and proclaiming the good news of God. I’ve been there several times before, but this is actually your first time. How does it feel? It’s my first time, and I definitely felt the spiritual attack in advance, and that just means it’s going to be good. We’re going to preach the gospel also on the streets with a microphone, so hopefully many will be saved, and we’re going to preach in different churches, so I’m excited.

Yes, me too, and it’s definitely fun to… so taking a flight now, flying with Norwegian Airlines, hope it’s going to be good. And actually when we’re landing in Ålesund I think they’re picking us up straight to the meeting, it’s straight to the meeting yes. So we ask the Holy Spirit to just take over. Amen, amen, amen. So yes, keep us in prayer during this whole event here, and it’s going to be fire, fire. Amen, all right.

Source