En fin og velsignet dag å være blant gode mennesker. Jeg dro innom frikirken i Tønsberg på gudstjeneste. Det var slettes ikke feil. Fint å være dere og sitte sammen med Martin Høgvik og Martin Bonden! Utrolig flotte Guds menn!  Lovsangen på møtet var helt nydelig og dagens taler i dag var Morten Edvardsen sammen med en gjest som ble intervjuet! 

Morten Edvarsen intervjuer Hermund Haaland

Les litt av intervjuet her, og skule du ønske å høre hele talen, gjerne klikk her, for å høre podcasten fra søndagstalen,

Hermund Haaland deler, veldig bra! 

Fra Bergen, bor nå i Tønsberg. Har skrevet bok. 

Hauge så viktigheten av å forstå den sterke åndelige opplevelsen. Hauge var en super Gründer før han møtte Den Hellige Ånd. 

Man var ganske ufrie, og det var vanskelig å reise i Norge på den tiden. 

Hans Nilsen Hauge startet 30 bedrifter selv og nettverket hans startet flere hundre bedrifter. 

Skriver om «Start up Israel». Vi må tørre å preke arbeidsmiljøene våre og våge å stikke hodet fram. Tørre å komme fram med det en har fått og tørre å si at det kan gjøre en forskjell. 

Vi trenger fellesskap 

Så viktig at vi selv velger å oppsøke fellesskap. Veldig viktig at vi deler livet med hverandre. Om vi kjenner hverandre og tør å være sårbare vil det hjelpe oss mektig. 

Om vi tror at hvis vi har Jesus i hjertet kan forandre fellesskapet, 

Gjør en avtale med 3-4 med forpliktede fellesskap med. Vi trenger fellesskap for å leve livet vårt. 

Hva gjør det at en beholder Jesus brannen i livet. Det er å finne noen å gå med, da vil brannen virke i deg og du vil holde fokus. Vær sammen & ha fellesskap. Vær ærlig og sårbar med hverandre. 

Finn venner du kan ha for livet, så du kan være ærlig med. Livet må finnes i livsrytmer. Det er bra med begeistring, men en trenger å trekke deg videre! 

Vi må lage en rytme, der vi trenger å kontakte sammen. Vi trenger å ha fellesskap med andre. Må koble en handling til tanken vi har tenkt. Romerne 12,1 «bær kroppen fram som en levende hellig offer for Gud.»

En god vane er, søndag er det kirkedag og fellesskap grupper i kirken, tenk igjennom om det finnes troende rundt deg på jobb, som du kan møte noen ganger i uken, som da kan stå sammen med deg for å forandre samfunnet. 

Den Hellige Ånd vil hjelpe oss og gi oss kraft. Start med å be, Gud hvem skal jeg koble meg med! 

Disippelgjøring begynner fra barna er født. 

Det er viktig å lage rytmer i familielivet, vi må gjøre Jesus naturlig i hverdagen. Ha andakter i huset og slikt.

Troslivet må skje! Vær gjestfri og inviter andre inn, så barna dine får andre helter enn deg. 

Kall

Du ønsker å reforme ordet kall. Og bringe det ut. På side 57, skrev Hermund om ordet kall og betydningen av det. 

Når vi oppdager våre talenter og det vi brenner for, så da kan vi bruke vår kompetanse i møte av behov, der hjertet er på plass. 

Velsignelse

De Gud velsignet, velsignet han med stor velstand. Penger er ikke noe i seg selv, men er viktig for å nå ut. 

Hva vil det si å dø ut fra seg selv? Det er så viktig å beholde ens lidenskap og gaver å bruke det i samarbeid med Gud for Guds ære, (skrevet av Daniel).

Vi skal få bruke gavene våre til å ære Ham.

Å tenke at en bare skal tjene til livets opphold, så blir det fattig. 

Gud takker at du velsigner oss med det vi trenger og mye mer. Vis oss å være til velsignelse for andre.

Kapittel 4, snakkes det om arbeid.

Å være sammen med Gud på jobben, gjøre vår jobb som samfunnsborgere er viktig. Jobb er så viktig, vi slal få lov til å bære frukt der vi er. 

Morten avslutter 

Vi ønsker å være ne menighet som forløser folka våre til å være samfunnsbyggere. Skal en gjøre dette i menighet, trenger en hjelp til det. Bruke en slags coaching tjeneste til dette. Skal vi få til dette, trenger vi å både snakke, coache hverandre og slikt. 

Generasjoner som kobles 

Finne møtepunktet der unge kan være koblet på andre. Vi som leder kriker må sørge for at det som skjer her, og hva som er relevant. 

Etter møtet var jeg sammen med Eivind Høye! Så utrolig fint å gå rundt med han og bare samtale å drømme sammen med Gud! Vi spiste på Tollboden med en gjeng, det var veldig kjekt! Spiste kylling-salat som var helt nydelig! Må bare si et ord og det er wow! 

Utrolig god kyllingsalat fra Tollboden i Tønsberg