På norsk:

Hei, det er godt å se deg igjen! Dagens dato er 25. mai, og jeg er for tiden i Levanger, hvor jeg bor hos noen gode venner. De har tilbudt meg å bo komfortabelt i kjelleren deres, der jeg har sovet godt – det er flott å ha så sjenerøse verter.

Det er virkelig spennende å være i live og her i dag. Jeg tok en tur til Bønnesenteret for å hilse på folk og sosialisere litt. Ettersom jeg bodde i Levanger for flere år siden, var det hjertevarmende å se kjente ansikter og ta igjen med gamle venner. Vi tilbrakte litt kvalitetstid på sofaen, delte historier og vitnesbyrd, en virkelig berikende opplevelse.

Under besøket mitt fikk jeg muligheten til å møte en lærer som inviterte meg til å delta på en kristen skoleklasse i morgen. Jeg ble begeistret over muligheten til å dele mitt vitnesbyrd, evangeliet, og kanskje gi litt ekstra kunnskap. Jeg ser ivrig frem til dette, overbevist om at det vil være en kraftfull opplevelse.

Et annen spennende utsikt er mitt kommende intervju med en god venn av meg, Nils, en samisk evangelist. Han har reist omfattende rundt i Norge for å forkynne ordet, og jeg gleder meg til å gjenknytte bånd med ham på et dypere nivå.

Tross dagens regn, har jeg tilbrakt dagen ganske avslappet – chillende, lyttende til noen lovsanger, leste skrifter, og forberedte meg for en konferanse i helgen. Den kommende pinsekonferansen er ventet å tiltrekke mange mennesker fra hele Norge. Selv om jeg først og fremst er her for å motta, kan det også være noen muligheter for å delta i tjenesten.

For å sitere skriften, vil jeg dele med deg Salme 37:4, “Gled deg i Herren, så gir han deg det ditt hjerte begjærer.” La dette verset inspirere deg til å finne glede i Gud, for å sette pris på velsignelsene Han har gitt deg, og å stole på Hans timing. Vit at Han vil oppfylle hjertets ønsker på rett sted, til rett tid, i rett sesong.

Med denne oppmuntringen, ønsker jeg deg en fantastisk dag eller kveld, hvor enn du er. Ha det bra for nå!

In English:

Hi, it’s good to see you again! Today is the 25th of May, and I’m currently in Levanger, staying with some good friends. They’ve offered me the comfortable accommodations of their basement, where I’ve been sleeping soundly – it’s nice to have such generous hosts.

It’s truly exciting to be alive and here today. I took a trip to the Prayer Center to greet people and socialize a bit. Having lived in Levanger several years ago, I found it heartwarming to see familiar faces and catch up with old friends. We spent some quality time on the couch, sharing stories and testimonies, a truly enriching experience.

During my visit, I had the chance to meet a teacher who invited me to attend a Christian School class tomorrow. I was delighted by the opportunity to share my testimony, the Gospel, and perhaps provide some additional knowledge. I eagerly look forward to this, confident that it will be a powerful experience.

Another exciting prospect is my upcoming interview with a good friend of mine, Nils, a Sapmi evangelist. He has been traveling extensively around Norway preaching the word, and I can’t wait to reconnect with him more deeply.

Despite today’s rain, I’ve spent my day quite leisurely – chilling, listening to some worship songs, reading scriptures, and preparing myself for a conference this weekend. The upcoming Pentecostal conference is set to attract many people from all around Norway. While I’m here primarily to receive, there might also be some ministry opportunities.

To draw from scripture, I’d like to share with you Psalm 37:4, “Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.” Let this verse inspire you to find joy in God, to appreciate the blessings He’s given you, and to trust in His timing. Know that He will grant the desires of your heart in the right place, at the right time, in the right season.

With this encouragement, I wish you a wonderful day or evening, wherever you are. Bye for now!

Source