Denne dagen har vært veldig bra. Det har vært Kristihimmelfartsdag. Jeg har bare vært hjemme hele dagen og lest manus til Jesus gjengen. Jeg skal være med og spille inn i tre episoder. Episoden jeg skal være med i skal nå mange mennesker med Guds rike. Gud er god og sterkt tilstede. Jeg gleder meg til innspillingene som skal være. Da vi skal ha sceneinnspillingene fra tronsalen, der jeg sitter ved tronsalen og skal være spille Jesus. Det ligger en del jobb bak dette. Når det gjelder å forberede seg til scenene. Det er både spennende og utfordrende å huske replikkene. Kruet vi jobber med er veldig dyktige så dette blir fint og bli vis på dette vist på TV Visjon Norge og på YouTube.