Utrolig fin tale i dag av Eric Johnson! Der han snakket om å brenne for Jesus! Her er en liten oppsumering av talen til Eric.  Gå gjerne inn på ibehtel.tv for å se den talen. Det kan sees på søndagsmøtet 3. April 2016

 

 

Lauren Vallotton:

Guds løfter kommer:
– GÅ tilbake til det vi kjenner til
– Gå tilbake til vår eget strev i enkelte situasjoner.
– Se gjennom tidligere sesonger i livet vårt.

Med økning kommer press og ansvar.
I 4 år forsto jeg at jeg hadde frykt de siste årene. Jeg innså at jeg trengte en frelser.

Jeg er og takknemlig for at sesongen min har skiftet. At jeg har Abrahams velsignelse. Det kommer gjennom fred, hvile og glede.

Noen nøkler for å lære seg å ikke partne med frykt, vite av at dein arv kommer via løfte.

Første nøkkel:
– Hvordan vil det se ut å bli forelsket i Jesus i situasjonen.

– Hvordan ville kjærlighet se ut som nå?

Andre nøkkel:
Være sårbar i et fellesskap.

La mennesker holde fram speil i livet mitt for å se hva som virkelig skjer i livet. For å se hvordan jeg påvirker de rundt meg. OM vi skal være ærlig på innsiden er dette svært, svært viktig.

Abraham hadde to sønner:
Et løftes barn
Et slavebarn

Vi er barn av den frie kvinnen! Vi er frie!

Nåde i mitt liv
Jeg kan se Guds nåde over livet mitt, hvordan jeg kan være i prosess! I livet mitt! Som Abraham gir Gud meg mulighet til å være i en prosess. Jeg går inn i sen sesong hvor jeg innser at Guds løfter kommer over livet mitt gjennom løfter.

Jeg vil at hva jeg er borti, hva jeg enn gjør, så skal det komme fra en fri kvinne!

Jeg er så giret for den sesongen som jeg er i ! Jeg føler dette er en sesong av forløsning!

Eric Johnson:

Guds plan for livet
I stedet for å spørre Herren er jeg i Guds vilje nå? Så heller spør, Gud hva er det du bygger i meg. Jesus jeg har ingen annen alternativ eller mulighet. Jesus er den eneste tryggheten.

Mange referer til Jesus som en kompis, eller en ting går vil til han når en trenger hjelp. Men han er Herre! Jesus er Herre! Jeg vil utfordre deg, er Jesus Herre?
Er Jesus din Herre? Er han din mester? Jeg vil ikke at Jesus bare er en god kompis! Men at han er Herre! Han er vår Herre!

Vi har tatt budskapet av riket, og gjort det til en rømningsplan.
Om Jesus er Herre på alle din felt i livet. Herre på alle sider.

Spørsmålet er, er Jesus Herre over alle områder i ditt liv? En av indiksjonene om Jesus ikke er herre over livet ditt, så er teologien din veldig selv sentrert, din framtid er bare om deg, alt er bare deg, din rettferdighet er bare om deg. Om du gjør evangeliet til å bare handle om deg.

Jesus har valgt å være inn i deg. Jesus var så giret i det øyeblikket du sa ja, så var han så giret på å bo i deg.
Spørsmålet mitt er, er ”is He Your Choice”. Er han ditt valg?