3 personer i 20 årene ringte meg, de fortalte at de fulgte med på min youtube kanal. En ringte først, så 2 andre. Jeg fikk så bedt for de, for frelse! Og jeg fikk fortalt de at Jesus elsker dem og døde for de på korst. Vi ba frelsesbønn sammen og jeg fortalte at de kunne følge med på danielhaddal.no for så å oppleve oppfølging i troen!

Det er fantastisk å vite at youtube kanalen når mennesker og at ungdommer og vokse er interessert i å bli frelst.!