Av: Daniel Haddal

Uansett hva du møter på i livet, motgang som skulle komme i mot deg. Angrep, eller omstendigheter som er tøffe, så skal du vite at det er håp.

Som troende i Herren har vi et håp som ikke verden har, nemlig tryggheten om evig liv. I Jesus er vi født på ny og vi har fått vårt navn skrevet opp i livets bok.

Det innebærer at om noe fælt skulle hende, eller om du skulle dø, så kan du aldri dø.
For Jesus sier i skriften, ‘Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør.’

Samtidig har Jesus gitt oss troende autoritet og myndighet til å tale direkte til omstendigheter. Det kan være at du er i gjeld, eller at noe uventet har skjedd. Vell i navnet Jesus har du all autoritet.

‘Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.’ Johannes 14,12

‘Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne, Bank på, og det skal bli åpnet for dere.’ Matteus 7,7

Med Jesus som grunnpilar er vi overkommelige, ingenting som kommer mot vår vei kan lykkes. Ingen demon fra helvete kan ødelegge det gudgitte vi trakter etter når vi er i Jesus og bruker vår gitte autoritet i navnet Jesus. 

Derfor er visjon viktig og essensiell. Som troende må vi vandre i tro, ikke etter hva vi ser med båre fysiske øyne, men ettersom hva vi har sett med våre åndelige øyner. 
‘Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser.’ Hebreerne 11,1
‘Uten åpenbaring (visjon) kommer folket på villspor.’ Ordsråkene 29,18 
‘Det hans hjerte ønsket, har du gitt ham, du har ikke nektet ham det hans lepper ba om.’
Salme 21,3 
Djevelen kan prøve å forvirre deg, stresse deg, legge åk på deg. Men når du har sett løfteslandet (kallet, oppdraget Gud har for deg) og du vandrer i tro, med Guds fulle rustning og i autoriteten som en Guds sønn, kan ikke djevelen stoppe deg. Han kan prøve å kaste ting i veien og legge snarer, men når du er bevisst på navnet Jesus, må omstendighetene bøye seg for navnet Jesus. 

Mange spør meg, Daniel! Hvordan kan du leve slikt du gjør, med all reisingen og alt du er med på? Hvordan kan du fortsette på det sporet, er du ikke redd for å bli brent ut? Da sier jeg ofte til de, ‘Jeg har sett noe i Ånden. Mine åndelige øyner har sett hva som ligger foran, dermed må omstendighetene bøye seg. Og siden jeg har sett det, kan jeg ha det! Og siden jeg tror at jeg allerede har fått det, skal jeg få det.

‘Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere har fått det, og det skal bli gitt dere.’ Markus 11,24

Dermed lever jeg som om jeg har løftene oppfylt, selv om de enda ikke er manifestert i det virkelige. I blant er livet tøft, andre ganger er det enklere. Men en ting er sikkert, Gud har vist meg hva som er mulig ved tro, og når jeg vandrer i tro, vandrer jeg i full seier.

Neste gang du møter på vanskeligheter og problemer, skal du bare la din indre tro, være større enn omstendigheten & situasjonen.
Stor tro til Jesus = småe problemer.
Liten tro til Jesus = store problemer.

Hver gang jeg blir angrepet, enten i media, eller i en livssituasjon eller omstendighet, så går jeg dypere inn i Ånden, og lar Pappa Gud fylle meg opp med sin tro, håp & kjærlighet. Når mitt indre menneske er større enn omstendigheten, blir det seier.

‘Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.’1 .Korinterbrev 13,13

Derfor må du aldri miste håpet. Håpet er et stort gjennomslagskraft og i Kristus blir det et dynamisk gjennombrudd når du vandrer i Den Hellige Ånd.