MartinReen

MartinReen

Du er en ny skapning i kristus

DEl 1

DEl 2

DEl 3

DEl 4

DEl 5

DEl 6

Martin Reen – Andre tale Vi er perfekte i Kristus 

Jeg har aldri vært foreldreløs. Før jeg var mistet i Adam, var jeg funnet i Kristus. Hva slags sannhet tenker du er mest viktig? Det du sier og din erfaring eller det Gud sier om deg?

Jeg var aldri uten håp. Jeg var aldri uten hensikt. For Jesus er vår hensikt. Vi kunne leve resten av livet vårt og si vi er fra en knust bakgrunn, så vi er knuste mennesker.

PÅ toppen av det var jeg i fengsel i 1,5 år med muslimske terrorister for å forkynne evangeliet. Jeg kunne si at mitt liv var ødelagt nå. Det kunne vært din erfaring, dine følelser og det du kjenner er ikke sannhet. Sannheten er i Kristus.

Tror jeg på helbredelse, klar jeg gjør det. Jeg jobber som rådgiver, men jeg liker å kalle det for nyskapnings-terapi. Et stort problem vi har hatt i menighetene for en lang tid, er at vi bygger doktriner utfra problemer

Da vi snakker om frelse, begynner vi ikke med at Jesus planla Jesus Kristus. Vi begynner med synd. Og deretter korset blir alt om en reell greie.

Når vi snakker om helbredelse, om vi begynner å snakke om sykdommer først, da er Jesus Guds reaksjon til problemet. Men Jesus var aldri faderens reaksjon på problemet. Han var lammet som saktet før verdens grunnvoll ble lagt.

Tror du at din synd er så stor? At du kan sjokkere Gud? Nei, vet du hva det betyr at han var lammet som var slaktet før verdens fundament.
Lenge før du var født, da Gud bestemte å frelse deg.

Gud sier til og med at Han gjør alt til det beste for de som elsker Ham. For Hans hensikt.

Jeg er så trygg i kveld, på at Jesus vil gjøre fantastiske gjerninger her. Jeg er så trygg her i kveld, på at Gud vil gjøre fantastiske ting. Ikke på grunn av meg. Var det opp til meg, ville ikke noe bra skje

Jeg om min kone, sa for lenge siden, vi gir opp. Mange mennesker sier det er hardt å leve kristenlivet, det er ikke hardt, det er umulig. Kun en kunne leve det kristne livet, kun Jesus. Derfor ikke bare frelser han deg. Han flytter inni deg for leve kristenlivet gjennom deg.

Hvordan skal vi se på oss selv? Vi er død til synd og vi lever i Jesus Kristus. Kun i Den Hellige Ånds kraft har du mulighet til å leve det kristne livet. Bibelen sier at Jesus valgte deg. Bibelen sier at ingen komme til meg uten at Faderen drar han til seg.

Mange blir nervøse når jeg forkynner slikt, for mennesker tror at om du snakker om nåde, vil de ha lisens til å synde. Jeg har to saker å si til det:
Du kan ikke lure meg, mennesker synder om jeg gir de lisens eller ikke.

Andre sak er?
Hvem tror du er best til å holde livet ditt helliggjort? Du eller Jesus? Du kan prøve om du vil å fikse deg selv. Men er du ærlig vil du alltid komme til konklusjonen av at du ikke kan gjøre det. Du trenger nåde. Nåde er ikke tillatelse.

Skriften sier at synd skal ikke ha herredømme over deg, for du er under nåden og ikke loven. Om du ikke vil ha synd i livet ditt, bli kvitt loven da.

Mennesker ofte, er ikke klare til å motta Guds nåde, til de kommer til enden av seg selv. Gud lar mennesker streve. Lar mennesker prøve, til de kommer til konklusjonen at jeg ikke kan gjøre dette. Da kommer de til Jesus. De ser at han gjør en mye bedre jobb i sette mennesker fri. Enn det du vill gjøre i din egen kraft.

I går snakket vi om Guds løfte til Abraham. Er ikke det kraftfullt. Vi har verden som vår arv. Når du finne trygghet i det Jesus har gjort, vil du se at ingenting er umulig. Og du vil ikke lenger være på offensiven, men du vil se at verden er din arv.

Hvor du enn går, blir Guds rike forløst, det er så mye favør over ditt liv, at du ikke tror. Du trenger Den Hellige Ånd for åpenbare det til deg. Jeg vil ikke bruke resten av livet mitt for å tenke gjennom alt vondt jeg har opplevd.

Mennesker spør meg, hvorfor snakker du ikke mer om tiden i fengsel. Jeg vil ikke ha identitet på at jeg var den som var i fengsel. Jeg har den beste pappaen i universet. Som elsker meg med en ubegrenset kjærlighet. Som har satt favør over mitt liv. Det er sann nåde fra Herren. Vi vil alltid produsere hellighet gjennom Guds nåde.

Faderen åpenbarer for deg for vakker Jesus er. Når du ser Jesus, mister synden sin kraft, hvorfor vil jeg være utro eller drikke? Når jeg er så velsignet av Jesus med et flott ekteskap.

Hvorfor skal jeg til baren og drikke? Når jeg er i vinkjelleren, jeg kan være i Den hellige Ånds rus resten av livet mitt. Jeg trenger ingen til å si til meg, du skulle prøvd hardere, det vil jeg ikke.

Jeg var et problembarn på skolen, jeg hadde dårlige karakterer, Gud ble lei av mag, så Han drepte meg og reiste meg opp fra de døde. Han gjorde det med deg også! Det er så fantastisk å være reist opp fra de døde.

Abrahams velsignelse:
Brevet til Galaterne – les boken!

De rettferdige skal leve i tro. Men loven er ikke av eller ved tro. Men mannen som gjør det skal leve av det. Kristus har frigjort oss fra lovens forbannelse. For det strå skrevet forbannet er enhver som henger på et tre. Så Abrahams velsignelse vil komme over de i Kristus Jesus.
Abrahams velsignelse er over våre liv. En viktig sak i skriften, er Abrahams velsignelse. Gud valgte jødene. De ble valgt for et tegn for nasjonene, for at de ville bringe fram Messias. I ham vil hendinger som du og meg bli inkludert i det. Når du ble frelst, ble du ikke bare perfekt og hellig, men du ble velsignet også. Du har blitt velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus.

Hvor du går, går Guds velsignelse. Din familie skal bli velsignet, for Guds velsignelse er over ditt liv. Det er en sånn favør over ditt liv. Jeg fotsår at enkelte kan bli provosert, for det høres nesten for bra ut.

Jeg trenger ikke å ta forbannelsen fra deg, vil du ha det, er det ditt. Jeg vil gi deg noe, et stegs frihet fra forbannelsen.
Generasjonsforbannelser er alltid en del av lovens forbannelse. Jesus knuste denne forbannelsen på korset. Han tok alt! Han tok alt. Han tok ikke en av gangen, men alle forbannelsen på en gang.

Jesus tok det hele og naglet det på korset for deg. Han forløste Abrahams velsignelse over ditt liv.

Hvordan kommer du inn i forbannelsen? Ved å leve under loven. Det står skrevet, forbannet er enhver som ikke holder alle budene.

Vi har problemer med å snakke om problemer, hvis du ikke ser din aksept i Kristus, hvordan kan du da være åpen? Det er derfor bibelen snakker om pakten i form av ekteskap. Og sier at vi var gifte med loven, så døde vi fra loven og ble gift med Kristus.

Å være gift med loven er å leve med noen som skal være perfekte hele tiden og peker ut all din feil når du ikke får det til. Om du gjør noe bra, vil loven si hvordan du kan gjøre det enda bedre.

Det eneste problemet er deg! Ekteskap er inntil døden! Hva skal Gud gjøre. Han drepte deg og reiste deg opp fra de døde. Og nå er du gift med Jesus. Alt Han vil gjøre, gjør han gjennom deg. Han sier vær vis, jeg er din visdom. Han sier , vær hellig, jeg er din hellighet. Ditt liv trenger gjenopprettelse sier Jesus, så sier han, jeg er din frelser- helt fantastisk.

Siden du er satt fri, kan du leve et velsignet liv . Betyr det at du ikke har noen problemer, nei det betyr at du er perfekt og hellig når du går gjennom problemer. Så sier du til meg, du vet ikke hva jeg har vært gjennom? Det gjør jeg ikke. Du vet heller ikke hva jeg har vært gjennom.

Gud ser til Jesus. Tror du Jesus er rede til å bli velsignet. Hvorfor jeg preker dett så sterkt. For år, prøvde jeg å være en god nok kristen. Jeg prøvde å få favør med Gud. Jeg prøve å ha åpne dører og være fruktbar.

Du vill tenkt at den gamle meg, var mer åndelig, for jeg ba mye mer, jeg strevde mye mer. Det så åndelig ut, men problemet er at Gud er ikke imponert med våre gjerninger. Det er alltid gjennom nåde i tro. Smaken av tro, er alltid hvile.

Jeg strever ikke, er mer velsignet nåde, har mer frukt, jeg er mer lykkelig, har mer tid å fokusere på Jesus. Mer tid til å se til barna mine. Og samtidig manifesterer velsignelsen sin.

Min kone er mer fornøyed med meg

Kanskje du skal bli fri fra religiøs strev og være elsket av Jesus. Så mye frihet i det. Det er så mye herlighet i å være gift for livet. Det er så mye herlighet i å gjøre tjeneste og å ha en god og hvilende livsstil i tillegg. Så mye herlighet i å være i Jesus, at du vil ikke leve i synd lenger. Det er så mye herlighet i å være med din Himmelske far, at du bryr deg ikke om hva andre sier, noen bloggere, noen pastorer osv.

Noen ganger sier pastorer, ikke gå til Martins møter. Det er farlig undervisning. Andre sier det er forfølgelse. Har for mye kjærlighet til å bry meg.

Når du lever i Faderens velsignelse, er det vanskelig å ikke elske mennesker. Jeg hadde en gang et par teologer som kom på møte og satt med en dårlig holdning.
Jeg tenker hvorfor er de ikke hjemme og har det kjekt istedenfor.

En teologisk mann kom til meg og sa du er gal, jeg sa det vet jeg.
Jeg lo, han spurte hvorfor ler du? Jeg sa, jeg ser så mye velsignelse av Herren over ditt liv. Så profeterte jeg over han og gav han et velsignet ord. Han svarte at han ikke forventet det. Han forventet at jeg ville svare frekt tilbake.

Det er hardt å skrive vonde saker om mennesker som elsker deg. Men uansett mennesker har i blant, denne identitet og forbannelsen. Jeg vil ikke tro på det! Jeg vil ikke ha en forbannelses identitet – Jeg er ”foreldreløs” ”taper” fortjener ingenting”

I blant inviter vi deg til bønn for å rive ned de festningsverkene. Verden er vår arv. Herren ønsker at Guds rike skal bli forløst gjennom hele verden. Det er så mye velsignelse og favør over deg og han brøt forbannelsen og velsignet deg. Det er slikt jeg ønsker å tenke. Når jeg drar til en nasjon, når jeg ber for mennesker. Jeg vet at når jeg kommer, kommer Herrens velsignelse.

Når jeg kommer, blir Guds perfekthet åpenbart. Når jeg kommer, blir Herrens herlighet åpenbart. Alt dette er via nåde. Alt at ved nåde. Jeg har ingenting med dette å gjøre. I blant for mennesker disse ideene at du er velsignet og salvet for du fortjener det. Og noen danner en tjeneste for det, jeg er salvet, les min bok, du får 7 steg til samme salvelse hahaha. Du er ikke fortjent for du fortjener det. Du er velsignet for Jesus fortjener det. For faderen elsker deg.

Det er slikt vi finner frihet.

Jeg har funnet ut at mennesker har gale ideer i blant. At for å jobbe sammen må en tro på eksakt det samme. Vi er en for Jesus gjorde oss 1

Vi kan aldri løpe for å få enhet. Jesus gjorde oss en på korset. Enhet er alltid i Jesus. Han velsignet oss sammen. Det er så viktig for deg, at du ikke lar fortiden holde deg tilbake.

At du ikke identifiser deg med tidligere feil og problemer. Jesus inkluderer alle for det han gjorde på korset. Alle fortjener å høre om det. Vi trenger å gi evangeliet ut til nasjonene ! HHHHHHHAAAAAELLLLLEEELUJA

Han velsignet deg og gjorde deg rettferdig, så du skulle bli fri for deg selv. Han brøt forbannelsen, du er død fra synd. Han vant over djevelen på korset. Hvorfor er ikke det nok for deg? La Gud sette deg fri og gjør det Herren har kalt deg til!

Harde tider
Du er Guds rettferdige om du enten føler det eller ikke.! Du er hellig og perfekt i Kristus om du enten tror det, føler det eller ikke! Inntil du får din sanne identitet om hvem du er i Kristus, blir det hardt for deg å holde på helbredelsen. Hvordan da få frihet ifra avvisning. Om du ikke har åpenbaring om at du er elsket av din himmelske far. Hvordan skal du da bli satt fri fra fordømmelse?

All din synd er tilgitt. Fortid, nåtid og framtid. Når du får den åpenbaringen, forlater fordømmelse deg. Hvordan skal du bli satt fri fra porno og seksuell avhengighet, det skjer idet du innser at du har blitt ren i Herren .

porno
En mann kom til meg for 2 åre siden, sa jeg er så avhengig av porno på dataen, jeg har fastet bedt og ingenting har fungert. Jeg sa til han, la oss heller prøve dette, la oss ære det Jesus har gjort for deg.

Hver dag tal over deg, jeg er Guds rettferdige i Kristus, når du sitter framfor dataen med buksene ned og ser på kvinner. Så var jeg på ferie i Syria. Jeg var en slags fengselspastor, jobbet med cellegrupper, Neiden – dårlige forklaringer.

Jeg kom hjem, mannen kom til meg og sa det fungerte. Du sa hva jeg skulle gjøre, jeg gjorde det. Jeg bekjente at jeg er Guds rettferdige. Og jeg innså etter en tid, jeg er så ren at jeg ikke trenger å leve slikt. Mitt ekteskap har blitt gjenopprettete og Gud har gjort så mye flott. Dette er frukten av Guds nåde. Mennesker blir satt fri fra synd og forhold gjenopprettet.

Du har ikke syndelisens
Noen ganger kommer mennesker til meg og sier jeg er under nåde og kan synde. Men jeg sier, nei du er ikke under nåde, for skriften sier at de som er under nåde ikke kan synde.

Djevelen vil utnytte deg og ødelegge deg med fordømmelse. Det djevelen ønsker er at du skal miste blikket.
At du kommer under religion, du vil bli sliten. For du vil innse at uansett hva jeg gjør vil det aldri komme av!

Frihet på korset
Jesus gjorde det alt på korset. Han satt deg fri. Han forløste velsignelsen over deg. Derfor er det så viktig å tale ut over det samiske folket. At samiske folket er ikke undertrykt. Jeg ser et velsignet folk , når jeg samene. Jeg ser et fargerikt folk. Et Folk som vil sende ut misjonærer!

Gud har så mye bedre saker for deg! Vi bestemte som familie. Både jeg og min kone vokste opp uten far. Men vi har valgt at våre barn aldri skal være foreldreløse. Jeg kan åpenbare Himmelens kjærlighet til mine barn! Jeg kan introdusere de til en bedre far!

Detter så viktig for deg. Det finnes en falsk ydmykhet. Vi skal gi så mye tid i å fortelle om alt det vonde som skjedde. Greit å snakke om det. Men ikke hold deg der. Jesus kom for å gi deg liv og det i overflod. Ikke bare for å overleve. Et fruktbart liv.

Når jeg ser dere i kveld, ser jeg så mange perfekte herlige mennesker. Du sier, jeg tror ikke det. Jeg bryr meg ikke hva du tror. Jeg bryr meg om det skriften sier!
Jeg ser kirker bli plantet. Jeg ser misjonærer gå ut i verden. Jeg ser mennesker helbredet over hele Skandinavia. Jeg ser åpne dører, jeg ser profetisk kunst. For du er velsignet med Abrahams velsignelse.

Profetiske ord, i forhold til møtet
Jeg ser skoler i Russland. At dere skal starte misjon! Ikke bare 2,3 mennesker, men i løpet av noen få år (2år) blir tusenvis av misjonærer sendt ut. Det løftet Gud har gitt deg er alltid beskyttet av Hans favør. Du vet ikke hva jeg har gjort. Nei det vet jeg ikke. Men Jesus tok din dummhetsfaktor fra deg du du kom til han.

Klart du kan, hvorfor gjør du problemene dine så store, at du fornekter det store Jesus gjør. Så får du se hvem som er større! Du vill aldri forstå alt. Gud sier også i skriften at han ikke kalte så mange smarte mennesker. Han er vår visdom. Jeg føler meg ikke ren i dag, han er din rettferdighet. Jeg har problemer med synd, han er den som helliggjører.

Om du gir Herren dine tabber, tapte tid og mislykkede situasjoner, vil han snu det om og gjøre noe godt ut av det. Jeg tenkte mange gang, hvorfor endte du opp fengsel? Jeg vet ikke. Jeg vet at Jesus snur det om og gjør noe godt av det. Han er din frelser. I kveld er det frihet for deg!

Frihet tilhører oss, fornyelse tilhører oss. Enhver velsignelse er over våre liv!

Nåde er Jesus, du kan kun forstå det gjennom Jesus.
Noen ganger om mennesker bare får det inn i hodet, av og til er det misforståelse og mennesker tenker at nåde dekker min synd.

Gjennom nåde, ble din syndige natur tatt bort. Nå spør mennesker igjen. Hvorfor synder jeg om jeg ikke har en syndig natur lenger?
Du burde spørre deg selv det oftere. For synd har ikke makt over deg lenger.

Guds nåde vil ikke ta deg inn i en livsstil av synd. Når du ser Jesus og du får åpenbaringen av lat han har gjort for deg. Når du ser den perfekte Faderen han har brakt deg til. Da faller du i kjærlighet med Han. Og da faller du ut av synd.

Jeg vil introdusere deg til Jesus i kveld. Gjennom Jesus vil du erfare Guds kjærlighet,. Faderens kjærlighet, kraften av Den hellige Ånd og du vil bli fri ifra synd. Jeg ønsker å introdusere deg til Jesus i kveld. Han er din helbredelse han er forfatteren av din tro.

For en tid tilbake ville jeg ta selvmord, jeg hadde så mye smerter. Jeg skjønner følelsen din. Derfor vil Gud ikke at du skal klatre opp for å motta velsignelsen. Men gjennom Jesus, setter han deg fri i kveld.

Kanskje du føler, jeg har et kall. Men jeg har ingen åpne dører. Jeg har ingen fruktbarhet. Når du kommer til Jesus, kaller bibelen Jesus døren. Han er den åpne døren for Jesus.

Jeg har sett mange ganger blinde se, døver høre, mennesker bli satt fri. Sett så mange ekteskap gjenopprettet og alt det på grunn av Jesus. I kveld når du kommer for bønn. Gud ser ikke bare på deg for at Han skal velsigne deg.

Jesus sitt verk på korset er så stort for å ta deg dit du trenger!

MartinReen

Du er en ny skapning i kristus

DEl 1

DEl 2

DEl 3

DEl 4

DEl 5

DEl 6

Martin Reen – Andre tale Vi er perfekte i Kristus 

Jeg har aldri vært foreldreløs. Før jeg var mistet i Adam, var jeg funnet i Kristus. Hva slags sannhet tenker du er mest viktig? Det du sier og din erfaring eller det Gud sier om deg?

Jeg var aldri uten håp. Jeg var aldri uten hensikt. For Jesus er vår hensikt. Vi kunne leve resten av livet vårt og si vi er fra en knust bakgrunn, så vi er knuste mennesker.

PÅ toppen av det var jeg i fengsel i 1,5 år med muslimske terrorister for å forkynne evangeliet. Jeg kunne si at mitt liv var ødelagt nå. Det kunne vært din erfaring, dine følelser og det du kjenner er ikke sannhet. Sannheten er i Kristus.

Tror jeg på helbredelse, klar jeg gjør det. Jeg jobber som rådgiver, men jeg liker å kalle det for nyskapnings-terapi. Et stort problem vi har hatt i menighetene for en lang tid, er at vi bygger doktriner utfra problemer

Da vi snakker om frelse, begynner vi ikke med at Jesus planla Jesus Kristus. Vi begynner med synd. Og deretter korset blir alt om en reell greie.

Når vi snakker om helbredelse, om vi begynner å snakke om sykdommer først, da er Jesus Guds reaksjon til problemet. Men Jesus var aldri faderens reaksjon på problemet. Han var lammet som saktet før verdens grunnvoll ble lagt.

Tror du at din synd er så stor? At du kan sjokkere Gud? Nei, vet du hva det betyr at han var lammet som var slaktet før verdens fundament.
Lenge før du var født, da Gud bestemte å frelse deg.

Gud sier til og med at Han gjør alt til det beste for de som elsker Ham. For Hans hensikt.

Jeg er så trygg i kveld, på at Jesus vil gjøre fantastiske gjerninger her. Jeg er så trygg her i kveld, på at Gud vil gjøre fantastiske ting. Ikke på grunn av meg. Var det opp til meg, ville ikke noe bra skje

Jeg om min kone, sa for lenge siden, vi gir opp. Mange mennesker sier det er hardt å leve kristenlivet, det er ikke hardt, det er umulig. Kun en kunne leve det kristne livet, kun Jesus. Derfor ikke bare frelser han deg. Han flytter inni deg for leve kristenlivet gjennom deg.

Hvordan skal vi se på oss selv? Vi er død til synd og vi lever i Jesus Kristus. Kun i Den Hellige Ånds kraft har du mulighet til å leve det kristne livet. Bibelen sier at Jesus valgte deg. Bibelen sier at ingen komme til meg uten at Faderen drar han til seg.

Mange blir nervøse når jeg forkynner slikt, for mennesker tror at om du snakker om nåde, vil de ha lisens til å synde. Jeg har to saker å si til det:
Du kan ikke lure meg, mennesker synder om jeg gir de lisens eller ikke.

Andre sak er?
Hvem tror du er best til å holde livet ditt helliggjort? Du eller Jesus? Du kan prøve om du vil å fikse deg selv. Men er du ærlig vil du alltid komme til konklusjonen av at du ikke kan gjøre det. Du trenger nåde. Nåde er ikke tillatelse.

Skriften sier at synd skal ikke ha herredømme over deg, for du er under nåden og ikke loven. Om du ikke vil ha synd i livet ditt, bli kvitt loven da.

Mennesker ofte, er ikke klare til å motta Guds nåde, til de kommer til enden av seg selv. Gud lar mennesker streve. Lar mennesker prøve, til de kommer til konklusjonen at jeg ikke kan gjøre dette. Da kommer de til Jesus. De ser at han gjør en mye bedre jobb i sette mennesker fri. Enn det du vill gjøre i din egen kraft.

I går snakket vi om Guds løfte til Abraham. Er ikke det kraftfullt. Vi har verden som vår arv. Når du finne trygghet i det Jesus har gjort, vil du se at ingenting er umulig. Og du vil ikke lenger være på offensiven, men du vil se at verden er din arv.

Hvor du enn går, blir Guds rike forløst, det er så mye favør over ditt liv, at du ikke tror. Du trenger Den Hellige Ånd for åpenbare det til deg. Jeg vil ikke bruke resten av livet mitt for å tenke gjennom alt vondt jeg har opplevd.

Mennesker spør meg, hvorfor snakker du ikke mer om tiden i fengsel. Jeg vil ikke ha identitet på at jeg var den som var i fengsel. Jeg har den beste pappaen i universet. Som elsker meg med en ubegrenset kjærlighet. Som har satt favør over mitt liv. Det er sann nåde fra Herren. Vi vil alltid produsere hellighet gjennom Guds nåde.

Faderen åpenbarer for deg for vakker Jesus er. Når du ser Jesus, mister synden sin kraft, hvorfor vil jeg være utro eller drikke? Når jeg er så velsignet av Jesus med et flott ekteskap.

Hvorfor skal jeg til baren og drikke? Når jeg er i vinkjelleren, jeg kan være i Den hellige Ånds rus resten av livet mitt. Jeg trenger ingen til å si til meg, du skulle prøvd hardere, det vil jeg ikke.

Jeg var et problembarn på skolen, jeg hadde dårlige karakterer, Gud ble lei av mag, så Han drepte meg og reiste meg opp fra de døde. Han gjorde det med deg også! Det er så fantastisk å være reist opp fra de døde.

Abrahams velsignelse:
Brevet til Galaterne – les boken!

De rettferdige skal leve i tro. Men loven er ikke av eller ved tro. Men mannen som gjør det skal leve av det. Kristus har frigjort oss fra lovens forbannelse. For det strå skrevet forbannet er enhver som henger på et tre. Så Abrahams velsignelse vil komme over de i Kristus Jesus.
Abrahams velsignelse er over våre liv. En viktig sak i skriften, er Abrahams velsignelse. Gud valgte jødene. De ble valgt for et tegn for nasjonene, for at de ville bringe fram Messias. I ham vil hendinger som du og meg bli inkludert i det. Når du ble frelst, ble du ikke bare perfekt og hellig, men du ble velsignet også. Du har blitt velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus.

Hvor du går, går Guds velsignelse. Din familie skal bli velsignet, for Guds velsignelse er over ditt liv. Det er en sånn favør over ditt liv. Jeg fotsår at enkelte kan bli provosert, for det høres nesten for bra ut.

Jeg trenger ikke å ta forbannelsen fra deg, vil du ha det, er det ditt. Jeg vil gi deg noe, et stegs frihet fra forbannelsen.
Generasjonsforbannelser er alltid en del av lovens forbannelse. Jesus knuste denne forbannelsen på korset. Han tok alt! Han tok alt. Han tok ikke en av gangen, men alle forbannelsen på en gang.

Jesus tok det hele og naglet det på korset for deg. Han forløste Abrahams velsignelse over ditt liv.

Hvordan kommer du inn i forbannelsen? Ved å leve under loven. Det står skrevet, forbannet er enhver som ikke holder alle budene.

Vi har problemer med å snakke om problemer, hvis du ikke ser din aksept i Kristus, hvordan kan du da være åpen? Det er derfor bibelen snakker om pakten i form av ekteskap. Og sier at vi var gifte med loven, så døde vi fra loven og ble gift med Kristus.

Å være gift med loven er å leve med noen som skal være perfekte hele tiden og peker ut all din feil når du ikke får det til. Om du gjør noe bra, vil loven si hvordan du kan gjøre det enda bedre.

Det eneste problemet er deg! Ekteskap er inntil døden! Hva skal Gud gjøre. Han drepte deg og reiste deg opp fra de døde. Og nå er du gift med Jesus. Alt Han vil gjøre, gjør han gjennom deg. Han sier vær vis, jeg er din visdom. Han sier , vær hellig, jeg er din hellighet. Ditt liv trenger gjenopprettelse sier Jesus, så sier han, jeg er din frelser- helt fantastisk.

Siden du er satt fri, kan du leve et velsignet liv . Betyr det at du ikke har noen problemer, nei det betyr at du er perfekt og hellig når du går gjennom problemer. Så sier du til meg, du vet ikke hva jeg har vært gjennom? Det gjør jeg ikke. Du vet heller ikke hva jeg har vært gjennom.

Gud ser til Jesus. Tror du Jesus er rede til å bli velsignet. Hvorfor jeg preker dett så sterkt. For år, prøvde jeg å være en god nok kristen. Jeg prøvde å få favør med Gud. Jeg prøve å ha åpne dører og være fruktbar.

Du vill tenkt at den gamle meg, var mer åndelig, for jeg ba mye mer, jeg strevde mye mer. Det så åndelig ut, men problemet er at Gud er ikke imponert med våre gjerninger. Det er alltid gjennom nåde i tro. Smaken av tro, er alltid hvile.

Jeg strever ikke, er mer velsignet nåde, har mer frukt, jeg er mer lykkelig, har mer tid å fokusere på Jesus. Mer tid til å se til barna mine. Og samtidig manifesterer velsignelsen sin.

Min kone er mer fornøyed med meg

Kanskje du skal bli fri fra religiøs strev og være elsket av Jesus. Så mye frihet i det. Det er så mye herlighet i å være gift for livet. Det er så mye herlighet i å gjøre tjeneste og å ha en god og hvilende livsstil i tillegg. Så mye herlighet i å være i Jesus, at du vil ikke leve i synd lenger. Det er så mye herlighet i å være med din Himmelske far, at du bryr deg ikke om hva andre sier, noen bloggere, noen pastorer osv.

Noen ganger sier pastorer, ikke gå til Martins møter. Det er farlig undervisning. Andre sier det er forfølgelse. Har for mye kjærlighet til å bry meg.

Når du lever i Faderens velsignelse, er det vanskelig å ikke elske mennesker. Jeg hadde en gang et par teologer som kom på møte og satt med en dårlig holdning.
Jeg tenker hvorfor er de ikke hjemme og har det kjekt istedenfor.

En teologisk mann kom til meg og sa du er gal, jeg sa det vet jeg.
Jeg lo, han spurte hvorfor ler du? Jeg sa, jeg ser så mye velsignelse av Herren over ditt liv. Så profeterte jeg over han og gav han et velsignet ord. Han svarte at han ikke forventet det. Han forventet at jeg ville svare frekt tilbake.

Det er hardt å skrive vonde saker om mennesker som elsker deg. Men uansett mennesker har i blant, denne identitet og forbannelsen. Jeg vil ikke tro på det! Jeg vil ikke ha en forbannelses identitet – Jeg er ”foreldreløs” ”taper” fortjener ingenting”

I blant inviter vi deg til bønn for å rive ned de festningsverkene. Verden er vår arv. Herren ønsker at Guds rike skal bli forløst gjennom hele verden. Det er så mye velsignelse og favør over deg og han brøt forbannelsen og velsignet deg. Det er slikt jeg ønsker å tenke. Når jeg drar til en nasjon, når jeg ber for mennesker. Jeg vet at når jeg kommer, kommer Herrens velsignelse.

Når jeg kommer, blir Guds perfekthet åpenbart. Når jeg kommer, blir Herrens herlighet åpenbart. Alt dette er via nåde. Alt at ved nåde. Jeg har ingenting med dette å gjøre. I blant for mennesker disse ideene at du er velsignet og salvet for du fortjener det. Og noen danner en tjeneste for det, jeg er salvet, les min bok, du får 7 steg til samme salvelse hahaha. Du er ikke fortjent for du fortjener det. Du er velsignet for Jesus fortjener det. For faderen elsker deg.

Det er slikt vi finner frihet.

Jeg har funnet ut at mennesker har gale ideer i blant. At for å jobbe sammen må en tro på eksakt det samme. Vi er en for Jesus gjorde oss 1

Vi kan aldri løpe for å få enhet. Jesus gjorde oss en på korset. Enhet er alltid i Jesus. Han velsignet oss sammen. Det er så viktig for deg, at du ikke lar fortiden holde deg tilbake.

At du ikke identifiser deg med tidligere feil og problemer. Jesus inkluderer alle for det han gjorde på korset. Alle fortjener å høre om det. Vi trenger å gi evangeliet ut til nasjonene ! HHHHHHHAAAAAELLLLLEEELUJA

Han velsignet deg og gjorde deg rettferdig, så du skulle bli fri for deg selv. Han brøt forbannelsen, du er død fra synd. Han vant over djevelen på korset. Hvorfor er ikke det nok for deg? La Gud sette deg fri og gjør det Herren har kalt deg til!

Harde tider
Du er Guds rettferdige om du enten føler det eller ikke.! Du er hellig og perfekt i Kristus om du enten tror det, føler det eller ikke! Inntil du får din sanne identitet om hvem du er i Kristus, blir det hardt for deg å holde på helbredelsen. Hvordan da få frihet ifra avvisning. Om du ikke har åpenbaring om at du er elsket av din himmelske far. Hvordan skal du da bli satt fri fra fordømmelse?

All din synd er tilgitt. Fortid, nåtid og framtid. Når du får den åpenbaringen, forlater fordømmelse deg. Hvordan skal du bli satt fri fra porno og seksuell avhengighet, det skjer idet du innser at du har blitt ren i Herren .

porno
En mann kom til meg for 2 åre siden, sa jeg er så avhengig av porno på dataen, jeg har fastet bedt og ingenting har fungert. Jeg sa til han, la oss heller prøve dette, la oss ære det Jesus har gjort for deg.

Hver dag tal over deg, jeg er Guds rettferdige i Kristus, når du sitter framfor dataen med buksene ned og ser på kvinner. Så var jeg på ferie i Syria. Jeg var en slags fengselspastor, jobbet med cellegrupper, Neiden – dårlige forklaringer.

Jeg kom hjem, mannen kom til meg og sa det fungerte. Du sa hva jeg skulle gjøre, jeg gjorde det. Jeg bekjente at jeg er Guds rettferdige. Og jeg innså etter en tid, jeg er så ren at jeg ikke trenger å leve slikt. Mitt ekteskap har blitt gjenopprettete og Gud har gjort så mye flott. Dette er frukten av Guds nåde. Mennesker blir satt fri fra synd og forhold gjenopprettet.

Du har ikke syndelisens
Noen ganger kommer mennesker til meg og sier jeg er under nåde og kan synde. Men jeg sier, nei du er ikke under nåde, for skriften sier at de som er under nåde ikke kan synde.

Djevelen vil utnytte deg og ødelegge deg med fordømmelse. Det djevelen ønsker er at du skal miste blikket.
At du kommer under religion, du vil bli sliten. For du vil innse at uansett hva jeg gjør vil det aldri komme av!

Frihet på korset
Jesus gjorde det alt på korset. Han satt deg fri. Han forløste velsignelsen over deg. Derfor er det så viktig å tale ut over det samiske folket. At samiske folket er ikke undertrykt. Jeg ser et velsignet folk , når jeg samene. Jeg ser et fargerikt folk. Et Folk som vil sende ut misjonærer!

Gud har så mye bedre saker for deg! Vi bestemte som familie. Både jeg og min kone vokste opp uten far. Men vi har valgt at våre barn aldri skal være foreldreløse. Jeg kan åpenbare Himmelens kjærlighet til mine barn! Jeg kan introdusere de til en bedre far!

Detter så viktig for deg. Det finnes en falsk ydmykhet. Vi skal gi så mye tid i å fortelle om alt det vonde som skjedde. Greit å snakke om det. Men ikke hold deg der. Jesus kom for å gi deg liv og det i overflod. Ikke bare for å overleve. Et fruktbart liv.

Når jeg ser dere i kveld, ser jeg så mange perfekte herlige mennesker. Du sier, jeg tror ikke det. Jeg bryr meg ikke hva du tror. Jeg bryr meg om det skriften sier!
Jeg ser kirker bli plantet. Jeg ser misjonærer gå ut i verden. Jeg ser mennesker helbredet over hele Skandinavia. Jeg ser åpne dører, jeg ser profetisk kunst. For du er velsignet med Abrahams velsignelse.

Profetiske ord, i forhold til møtet
Jeg ser skoler i Russland. At dere skal starte misjon! Ikke bare 2,3 mennesker, men i løpet av noen få år (2år) blir tusenvis av misjonærer sendt ut. Det løftet Gud har gitt deg er alltid beskyttet av Hans favør. Du vet ikke hva jeg har gjort. Nei det vet jeg ikke. Men Jesus tok din dummhetsfaktor fra deg du du kom til han.

Klart du kan, hvorfor gjør du problemene dine så store, at du fornekter det store Jesus gjør. Så får du se hvem som er større! Du vill aldri forstå alt. Gud sier også i skriften at han ikke kalte så mange smarte mennesker. Han er vår visdom. Jeg føler meg ikke ren i dag, han er din rettferdighet. Jeg har problemer med synd, han er den som helliggjører.

Om du gir Herren dine tabber, tapte tid og mislykkede situasjoner, vil han snu det om og gjøre noe godt ut av det. Jeg tenkte mange gang, hvorfor endte du opp fengsel? Jeg vet ikke. Jeg vet at Jesus snur det om og gjør noe godt av det. Han er din frelser. I kveld er det frihet for deg!

Frihet tilhører oss, fornyelse tilhører oss. Enhver velsignelse er over våre liv!

Nåde er Jesus, du kan kun forstå det gjennom Jesus.
Noen ganger om mennesker bare får det inn i hodet, av og til er det misforståelse og mennesker tenker at nåde dekker min synd.

Gjennom nåde, ble din syndige natur tatt bort. Nå spør mennesker igjen. Hvorfor synder jeg om jeg ikke har en syndig natur lenger?
Du burde spørre deg selv det oftere. For synd har ikke makt over deg lenger.

Guds nåde vil ikke ta deg inn i en livsstil av synd. Når du ser Jesus og du får åpenbaringen av lat han har gjort for deg. Når du ser den perfekte Faderen han har brakt deg til. Da faller du i kjærlighet med Han. Og da faller du ut av synd.

Jeg vil introdusere deg til Jesus i kveld. Gjennom Jesus vil du erfare Guds kjærlighet,. Faderens kjærlighet, kraften av Den hellige Ånd og du vil bli fri ifra synd. Jeg ønsker å introdusere deg til Jesus i kveld. Han er din helbredelse han er forfatteren av din tro.

For en tid tilbake ville jeg ta selvmord, jeg hadde så mye smerter. Jeg skjønner følelsen din. Derfor vil Gud ikke at du skal klatre opp for å motta velsignelsen. Men gjennom Jesus, setter han deg fri i kveld.

Kanskje du føler, jeg har et kall. Men jeg har ingen åpne dører. Jeg har ingen fruktbarhet. Når du kommer til Jesus, kaller bibelen Jesus døren. Han er den åpne døren for Jesus.

Jeg har sett mange ganger blinde se, døver høre, mennesker bli satt fri. Sett så mange ekteskap gjenopprettet og alt det på grunn av Jesus. I kveld når du kommer for bønn. Gud ser ikke bare på deg for at Han skal velsigne deg.

Jesus sitt verk på korset er så stort for å ta deg dit du trenger!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *