Jesus helbreder & frelser i Tønsberg og Sandefjord.

TX-Vikings - evangeliserings-show i Sandefjord 11 Juli 2017
Å dra på team tur med vikingene er alltid spennende og utfordrende. Møtene var i forbindelse med sommerkonferansen som menigheten Doxa hadde i Stokke.
Vi fikk da se flere helbredelser og der flere tok imot Jesus på showet som vi hadde ute på torget.
Det var utrolig mektig å kunne være et ildvitne for Gud. Kampanjene som vi har er helt råe bokstavlig talt. Det inneholder knusing av sten, bretting av stekepanner, blåse opp og sprenge varmeflaske og ikke minst, forkynne det fulle og råe evangeliet om Jesus Kristus. Vi deler da vitnesbyrd ifra våre liv.
Vi opplevde at flere ble helbredet ute på gaten, mange kom og fikk sterke erfaringer med Herren. Flere kom og ønsket å få en ny/dypere relasjon med Jesus. Stor var gleden av å kunne be for mennesker på åpen gate.
Hva skjedde?
Mange strømmet til for å se på showet som var i Tønsberg og i Sandefjord. Vi fant ut at rundt 20 mennesker søkte frelse! De ønsket å møte og erfare Jesus i sine liv! Det var sterkt å se og vitne til! Vi ba for mennesker som ble helbredet ifra ankel, lår, rygg smerter! Det største er å be sammen med mennesker så de får et møte med Jesus! Det er der det største miraklet skjer! 
Blant annet strømmet mange barn fram for de ønsket å få et møte med Jesus!
Ungdommer så vell som voksne kom også for å bli bedt for, for å erfare Jesus i sine liv! 

Mine tanker:
Jeg må si at jeg syns det var svært mektig å kunne være med på dette her! Å se mennesker komme til tro på Jesus er alltid herlig! Å forkynne evangeliet om Jesus og dele ifra livet sitt for å nå andre er også svært godt. Jeg merket at det var en himmelsk atmosfære av kraft over oss. Vi kunne kjenne at Guds salvelse var rikelig tilstede.

Evangeliet er enkelt, men i blant trenger vi å vise evangeliet på andre måter enn ord. Da viser vi det med muskler, ved å gjøre saker som er farlige. Vi tar stunts i tro. Dette resulterer til at vi når bredere enn ellers. Vi når da fram til andre som ikke blir nådd igjen.

TX-Vikings består av en herlig gruppe mennesker, de fleste har kriminelt bakgrunn, drivet på med narkotika og andre har erfart et fengsel i sitt eget liv i form av mobbing og trakkasering.

Jeg selv deler om fortiden min som mobbeoffer. Da jeg gikk på barneskolen, ungdomskolen, videregående og til og med i arbeidslivet ble jeg svært mye mobbet. Jeg har vært utsatt for flere typer mobbing. Mobbing i form av slag, ord, trakkasering og rett og slett mye plaging. Det at jeg nå kan dele om den smerten jeg ble utsatt for, til andres oppbyggelse, det er stort. At jeg kan være et lys og et vite med livet mitt er helt utrolig.

Jesus har satt meg fri, fri fra det fengselet av avvisning, innvendig smerter, sorg, depresjon, frykt, redsel, sorg og angst! Når Sønnen får gjort dere fri, blir dere virkelig fri. Denne friheten her forkynner jeg nettop for andre.

Andrea på teamet deler om sitt bakgrunn i form av å være torpedo, narkoman, kriminell osv!
Mange av gutta på teamet kommer fra dårlige hjem, der Gud med sin nåde har fått lov til å frelse og nå disse med å gi dem et nytt liv!

Vi har nettopp hatt show med TX-Vikings. Sterkt alt som skjedde

A post shared by Daniel Haddal (@danielhaddal) on

Stein Jarle deler før showet- forventninger for hva Gud skal gjøre

A post shared by Daniel Haddal (@danielhaddal) on

Veldig sterk helbredelse. Jesus helbreder TX-Vikings show

A post shared by Daniel Haddal (@danielhaddal) on

Sandefjord torg show 11. Juli 2017

Tønsberg torg 10 Juli 2017

Thure deler om hva som skjedde på TX show 10 Juli i Tønsberg

A post shared by Daniel Haddal (@danielhaddal) on

Stein Jarle deler om saker som Jesus har gjort i Sandefjord på TX-vikings show

A post shared by Daniel Haddal (@danielhaddal) on

Se hele videoen ifra showet nedenfor