Utrolig sterkt på meetup i Mosjøen, Lørdag 27 Juli. 28 ungdommer møtte opp på bedehuset i Mosjøen, da evangelistene Daniel Haddal og Levi Jensen hadde meetup. Der ble evangeliet forkynt for ungdommene. Under møtet  var det 2 som responderte på frelsesinnbydelse og 1 ungdom valgte å døpe seg.

-Vi pratet om relasjonen til Jesus og at han ikke er en religion. Levi fortalte litt historier fra turen vår og pratet litt med ungdommene på en personlig og avslappet mate, forteller Daniel Haddal

-Levi delte om Guds skaperkraft-hvordan jorden ble til, men også om bedraget mot Gud. Lucifer var ulydig mot Gud. Og mennesket var ulydig mot Gud. Adam og Eva tok av frukten og ga Satan råderett. Det er viktig å gi syndene til Jesus så man kan bli født på ny. Gud ønsker at vi skal være hans sønner og døtre, forteller Haddal med iver.

-Jeg ga mitt vitnesbyrd om hvordan jeg søkte Gud og fortalte ungdommene på møtet: Jeg så et program på tv2 om helbredelse og skrev inn til dem. Rett etter fikk jeg oppleve et mirakel hjemme hos meg selv. Jeg delte også om evig frelse eller evig fortapelse. Man må si ja til korset. Ja til Jesus og det han gjorde for en. Da går man fra å være en synder til å få Jesus inn i livet sitt så han kan forandre oss, forkynte Haddal for ungdommene.

-Vi ba frelsesbønnen i fellesskap. Så ba vi for en gutt som hadde vondt i hånda. Han kjente at han ble bedre i hånden etter forbønn. En annen som hadde vondt i tåa. Alle i rommet var med å be om helbredelse. Så ba vi velsignelse over ham tilslutt, forteller Levi Jensen med iver.

-Etter det ba vi om at Den Hellige Ånd skulle komme og fylle ungdommene med sin herlighet og godhet, forteller Levi Jensen.

-Det var herlig med dåp. Noen voksne hadde sett dåpen fra huset sitt og satt på verandaen og klappet. Huset lå ved vannet og verandaen lå over vannet. De hadde god utsikt til dåpen :). De takket oss og syntes det var fint at en ungdom ble døpt. Vi fikk be for ham og velsigne ham, avslutter Levi Jensen. 

Levi forkynner for ungdommene i Mosjøen

Daniel Haddal og Levi Jensen, takknemlig etter meetup med dåp i Mosjøen

Dåp i Mosjøen. Levi Jensen og Daniel Haddal døper i Mosjøen:

Ungdom hører på under meetup i Mosjøen: